Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fördjupad introduktion för sjuksköterskor

Inom Region Västernorrland erbjuds du som nyutexaminerad sjuksköterska att delta i ett fördjupat introduktionsprogram under ditt första anställningsår.

Syftet med introduktionsprogrammet är att bidra till att du känner en större trygghet i din roll och bidra till starten på din systematiska kompetensutveckling.

Den röda tråden i programmet bygger på tillvägagångsättet A–E för initial bedömning och behandling. Du får tillsammans med andra nyutexaminerade sjuksköterskor i länet praktisk träning varvat med teori och grupphandledning. Ni träffas under arbetstid, utbyter erfarenheter, diskuterar kring patientfall under fyra och en halv dagar, utslaget på ett läsår. Grupphandledning sker i mindre grupper på respektive ort vid fem tillfällen à två timmar.

Föreläsningar

Hela programmet, såväl den praktiska träningen som föreläsningarna genomsyras av tre centrala utgångspunkter gällande dina möten med patienter, anhöriga och kollegor. Det är följande:

  • Etiska ställningstaganden och bemötandet
  • Arbetsledningen i sjuksköterskerollen
  • Olika patientmålgrupper

Föreläsningarna bygger på olika teman som är relevanta för ditt dagliga arbete. Föreläsarna är kliniskt verksamma sjuksköterskor och läkare. Simuleringsövningar anordnas tillsammans med Kliniskt träningscentrum (KTC) vid några programtillfällen.