Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vidareutbildning specialistsjuksköterska höstterminen 2019

Våra allmänsjuksköterskor i Region Västernorrland har möjlighet att få hela sin utbildning betald vid vidareutbildning till specialistsjuksköterskor.

Sjuksköterskor med tillvidareanställning inom specialistvården vid Region Västernorrland har möjlighet att få sina studier finansierade genom en utbildningstjänst (heltidsstudier). Det finns också möjlighet att göra Akademisk specialisttjänstgöring (AST) där man studerar 50 procent och tjänstgör som sjuksköterska 50 procent av tiden. I båda fallen studerar man med bibehållen grundlön.

Viktiga datum

För att ha möjlighet att få hela eller delar utbildningen betald måste medarbetaren ha sökt in till Mittuniversitetet senast den 15 mars 2019. Därefter ska en ansökan om bibehållen lön under studietiden skickas till Inga-Britt Bjurestam HR-avdelningen i Härnösand senast den 15 maj 2019.

För ansökningstider till övriga universitet och högskolor, se antagning.se.