Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vidareutbildning specialistsjuksköterska vårterminen 2019

Våra allmänsjuksköterskor i Region Västernorrland har möjlighet att få hela sin utbildning betald vid vidareutbildning till specialistsjuksköterskor.

Sjuksköterskor med tillvidareanställning vid Region Västernorrland har möjlighet att få sina studier finansierade genom en utbildningstjänst (heltidsstudier). Det finns också möjlighet att göra Akademisk specialisttjänstgöring (AST) där man studerar 50 procent och tjänstgör som sjuksköterska 50 procent av tiden. I båda fallen studerar man med bibehållen grundlön.

Viktiga datum

För att ha möjlighet att få hela eller delar utbildningen betald måste du ha sökt in till Mittuniversitetet senast den 15 september 2018. 

Övriga universitet och högskolor, se antagning.se.

Därefter ska en ansökan om bibehållen lön under studietiden skickas till HR avdelningen till Inga-Britt Bjurestam senast den 20 november 2018.

Genom att prata med närmaste chef kan man få information om hur man går vidare med sin ansökning.