Var finns arbetskraften i den aktuella samhällsomvandlingen?

Det regionala projektet "Lärkraft Västernorrland" lyfter vikten av livslångt lärande och vilka insatser vi kan göra tillsammans. Vilka insatser kan myndigheter, arbetsgivare, kommun och region göra för att fler ska komma till sin rätt i framtidens arbetsliv? 

Hur ser kompetensförsörjning ut när det inte längre enbart är en enskild organisations- eller verksamhetsfråga utan en gemensam påtaglig samhällsutmaning? Hur kan stödstrukturer kring det se ut? 

Målgrupp: företagare, branschföreträdare, jobbar med näringslivs-, arbetsmarknads- eller utbildningsfrågor, facklig företrädare, förtroendevald eller jobbar med innovationssystemet.

28 oktober var sista dag för anmälan till konferensen, det är inte längre möjligt att anmäla sig.

Program

08.30

Registrering

09.00

Dagens moderatorer hälsar välkommen

 

Jeanette Jernberg och Martin Sande

09.10

Global kompetensbrist

  BAE Systems Hägglunds berättar om hur omvärldsläget påverkar produktionen och om hur BAE hanterar de utmaningar och möjligheter företagets tillväxt medför – och hur det påverkar
kompetensförsörjningen.
Jonas Wikman, HR-direktör BAE Systems Hägglunds
 

Fler flexibla former för lärande är avgörande för Västernorrlands utveckling

Sara Nylund, 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

09.40

Invånarna i Västernorrland - trender och möjligheter

  Vår livssituation påverkar vår möjlighet till kompetensutveckling och sysselsättning. I ett antal semi-fiktiva personas kan vi se befolkningens trender i ett större perspektiv.

10.05

Paus

10.20

Verktyg, kunskap och inspiration för inkluderande kompetensförsörjning

 

Samhället förändras, det handlar om demografiska förändringar, digitalisering och AI, grön omställning och strukturförändringar på arbetsmarknaden. I detta belyser vi vikten av att byta karriär och att bygga in ett nytt tänk på dagens arbetsplatser.
Svante Sandell, Myndigheten för yrkeshögskolan
Marcus Karlsson, Myndigheten för yrkeshögskolan
Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli

11.05

Rundabords-samtal

 

Vad kan vi förändra för att fler ska komma till sin rätt i arbetslivet?

11.45

Lunch

12.45

När näringslivet får vara med och styra

 

I Timrå kommun är invånarnas potential i fokus - vi får en rad goda exempel på insatser.
Marissa Lonnakko, Annelie Ringbro och Christina Eriksson, Timrå kommun

13.15

Ett helt nytt landskap för lärande

 

Här tar Katarina Pietrzak oss med på en snabb inflygning över hela det förändrade lärandelandskap, som behöver påverka både hur vi jobbar med såväl kompetensförsörjning och validering - och hela vår uppfattning om var, hur och när det lärande som krävs i omställning sker.
Katarina Pietrzak, forskare, strateg och projektledare i frågor om livslångt lärande på RISE

13.50

Paus

14.20

Omvandling och matchning i norr

 

Samhällsomvandlingen i Norra Sverige präglar våra sätt att arbeta. Här belyser Arbetsförmedlingens nya kompetenskansli i Norr utvecklingen vi ser idag.
Katarina Söderberg, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen 

14.40

Rundabords-samtal fortsättning

15.15

Panelsamtal - var finns arbetskraften i den aktuella samhällsomvandlingen?

 

Om att ställa om, hållbar kompetensförsörjning och reflektioner från dagens konferens.

Annelie Ringbro, chef kompetenscenter, Timrå kommun
Kerstin Nordensson, skolchef vuxenutbildningen Sundsvalls kommun
Erik Borg, företagsrådgivare Arbetsförmedlingen
Urban Åström, enhetschef näringsliv och kompetensförsörjning, Region Västernorrland

15.40

Summering och avslut

 

Information

Startdatum

2023-11-07 09:00

Slutdatum

2023-11-07 15:45

Plats

Parkaden, Härnösand

Kontaktperson

Rolf Bäckman, valideringskoordinator
regionaltillvaxt@rvn.se

Tillbaka till toppen