1000 venportar inlagda med nytt arbetssätt

2022-10-03 11:36

På Operationscentrum i Sundsvall övertog narkosläkarna hösten 2018 ansvaret för att operera in venportar till patienter, oftast inför cytostatikabehandling. Nu har de passerat 1000 ingrepp

Unika i landet

- Vad jag vet är Region Västernorrland ensamma i Sverige om det här arbetssättet och med att endast använda en undersköterska som hjälp vid operationen. Jag är full av beundran för våra medarbetare som tagit sig an denna uppgift på ett fantastiskt sätt, säger berättar Patrik Nilsson, överläkare och medicinskt ansvarig på Operationscentrum i Sundsvall.

Möjliggör mer operationskapacitet

Tidigare gjordes venport-operationerna av kirurgerna och medförde även att man behövde ett helt operationsteam med både operationssköterska och narkossköterska.

- Mitt mål vid uppstarten var att inte bara att friställa kirurgen, men även resten av teamet. Det möjliggör mer operationskapacitet för hela Region Västernorrland, berättar Patrik Nilsson, som startade upp verksamheten.

Höga krav på personalen

För närvarande delar sex narkosläkare på ansvaret att utföra ingreppen. En stor fördel är att remisshantering, planering och utförande ligger under samma tak på Operationscentrum, vilket innebär ett effektivare flöde och hantering.

- Många av patienterna har fått allvarliga besked och är fortfarande omtumlade av situationen. Redan dagen efter kan de vara hos oss för att få en port. Det ställer höga krav på personalen att vara empatiska men även professionella i en svår situation, säger Patrik Nilsson.

Inga väntetider

En annan effekt av det här nya arbetssättet är att undersköterskorna har utökat sin kompetens och fått en mer framträdande roll på operationssalen. De servar narkosläkaren med utrustning och stöttar patienten under ingreppet som utförs i lokalbedövning.

- Den nya arbetsordningen har fallit väldigt väl ut, klinikerna som skickar remisser till oss är väldigt nöjda och vi har inga väntetider. Därför är det extra roligt att kunna fira 1000 gjorda venportar med tårta och visa uppskattning över alla duktiga medarbetare som gör detta möjligt, avslutar Patrik Nilsson.

 

 

 


Tillbaka till toppen