Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

12 400 vaccinationsdoser givna i Västernorrland

2021-02-08 12:31

12 400 vaccinationsdoser har till och med vecka fem getts till invånarna i Västernorrland. Vaccinationerna löper på enligt plan inom kommunens särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård och prioriterade grupper inom sjukvården.

- Det är fortfarande i huvudsak de som bor på kommunens särskilda boenden som vaccineras, men vaccination pågår också av personer med hemtjänst och hemsjukvård, Karin Sellgren, vaccinationssamordnare covid-19, Region Västernorrland.

På grund av de försenade vaccinleveranserna fortsätter vi att prioritera vaccination av de äldre inom fas 1. En följd av detta är att kommunernas medarbetare tyvärr fått vänta på sin andra dos.

Om allt går enligt plan ska fas 1 av vaccinationerna vara klar inom de närmaste veckorna. Beroende på vaccintillgång är ambitionen att komma igång med den äldre åldersgruppen inom fas 2 i början av mars.

Eftersläpning statistik

Regionens faktiska vaccinationer skiljer sig från den statistik som redovisas veckovis av Folkhälsomyndigheten. Det beror på att Region Västernorrland använder ett nytt system för vaccinregistrering.

Systemet var inte i bruk när de första leveranserna av vaccin kom tidigare än beräknat i slutet av december. Arbetet med att efterregistrera pågår men under tiden kommer Västernorrlands statistik på Folkhälsomyndighetens sida dessvärre inte stämma.

Senaste vaccinsiffrorna

rvn.se uppdateras veckovis vår egen statistik som innehåller även de manuellt registrerade vaccinationerna och därmed stämmer.