Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Workshop med alla deltagare under ledning av E-sam och RUS-samordnare Frida Bergman och processledare Susanne Sahlin.
Workshop med alla deltagare under ledning av E-sam och RUS-samordnare Frida Bergman och processledare Susanne Sahlin.

130 aktörer pekar ut riktningen mot 2030

2018-11-22 13:28

Att sätta konkreta mål och prioriteringar för den nya regionala utvecklingsstrategin var uppgiften när 130 aktörer från Västernorrland samlades i Härnösands bibliotek den 21 november.

– Nu ska vi börja formulera oss mer konkret om viljeinriktningar och mål för Västernorrlands tillväxtarbete, inledde regional utvecklingsdirektör Märta Molin dagen.

Utmaningar och möjligheter

Region Västernorrland har tagit fram en summering som beskriver nuläget i regionen, ”Västernorrland här och nu”. Deltagarna fick ta del av det som en utgångspunkt för de fortsatta diskussionerna.

– Vi ser exempelvis att 70 procent av de som flyttade från länet förra året var utrikesfödda. Det är en utmaning eftersom det är den gruppen som stått för vår befolkningsökning de senaste åren. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är den låga utbildningsnivån i länet jämfört med riket, säger RUS-samordnare Frida Bergman.

En som deltog vid RUS-dagen var det föreslagna nya regionrådet Glenn Nordlund (S):
– Vi har stora utmaningar i regionen men också fantastiska möjligheter. Vi behöver stärka vårt samarbete och vår förmåga att prioritera, säger Glenn Nordlund (S).

Vision till 2030

548 västernorrlänningar har bidragit med inspel till vår nya regionala utvecklingsstrategi. Under sommaren gjordes enkätundersökningar och grunden till arbetet lades vid regionens framtidsdag den 12 juni. Efter att ha tagit tillvara alla inspel är förslaget till vision:

”Ett Västernorrland - handlingskraft, livskraft, naturkraft
Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida generationer.”

– Att säga ETT Västernorrland är en viktig förflyttning. Det är glädjande att så många är här idag för att prata om framtiden. När vi är så många kommer vi också att kunna nå ett mer samlat Västernorrland till 2030 precis som visionen som presenterats här idag siktar på, säger regionråd Erik Lövgren (S).

– Det är en bra vision! Kraften hos människan och kraften hos naturen är viktiga. Natur är viktigt både då det gäller att uppleva den och för företag som exempelvis tar tillvara på skogen. Och utan den kreativa människan står vi oss slätt, säger Glenn Nordlund (S).

Mål och prioriteringar

Under eftermiddagen hölls en stor workshop med deltagarna. Uppgiften var att komma fram till vad länets tillväxtarbete ska ha i fokus de kommande tio åren för att vi ska nå visionen. RUS-samordnare Frida Bergman ska nu ta tillvara allt material från RUS-dagen och sammanställa det.

– Enligt vår tidsplan ska en remissversion på den nya regionala utvecklingsstrategin skickas ut under våren 2019. Senare under året ska vi ha en färdig regional utvecklingsstrategi för Västernorrland.

Nyfiken på mer?

Den 3 december ordnas ett lunchseminarium som har temat ”Västernorrland här och nu”.

Välkommen att ta del av inbjudan till Brown Bag Seminar 
Sista anmälningsdag är den 27 november. Du kan också delta på distans.

Mer om RUS-arbetet

Den nya regionala utvecklingsstrategin ska vara en gemensam målbild för regionen fram till år 2030. Den 21 november deltog de strategiska regionala forum och grupper som arbetar med regionalt tillväxtarbete och genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin:

  • Folkhälsonätverket
  • Kulturforum
  • Transportforum och regionala transportgruppen
  • digitaliseringsgruppen
  • Forum för företagande och innovation
  • Forum för kompetensförsörjning
  • Hållbarhetsrådet och tjänstepersonnätverk för miljö, energi och klimat
  • Politikerplattform för integration och tillväxt
  • Regionala RUS-gruppen
  • Stora samverkansrådet och Regionala samverkansrådet

Ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland