Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

14 850 vaccinationsdoser har getts i Västernorrland

2021-02-15 16:09

14 850 vaccinationsdoser har till och med fredag den 12 februari getts till invånarna i Västernorrland. Det är fortfarande personer i fas ett som vaccineras och vi hoppas vara igång med vaccineringen av personer i fas 2 i början av mars.

Under vecka sex vaccinerades cirka 2 000 personer i Västernorrland. Det är fortfarande personer som bor på särskilda boenden och personer som har hemtjänst eller hemsjukvård som vaccineras. Vaccinationen av vårdpersonal har startat i begränsad omfattning. Vi har prioriterat att vaccinera både de äldre och äldreomsorgspersonalen med dos två men också fortsatt att ge dos ett till fler personer i äldregruppen.

Vaccinationstakten beroende av vaccinleveranser

- Vi vaccinerar upp alla doser vi får. Vaccinationstakten är helt beroende på leveranserna av vaccin. Vi, liksom övriga regioner i Sverige, har tyvärr hittills fått mindre vaccin än utlovat. Det innebär sammantaget att vi i likhet med landets alla regioner ligger något efter i vaccinationsarbetet, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare, Region Västernorrland.

Vi vaccinerar nu med tre olika vaccin i länet, Pfizers Comirnaty, Astra Zenecas vaccin och Modernas vaccin. Astra Zenecas vaccin ges inte till personer äldre än 65 år. Från och med nästa vecka kommer, om allt går enligt plan, fler doser av Pfizers Comirnaty vilket innebär att det finns en stor möjlighet att vi snart kan vara klara med vaccineringen av våra äldsta invånare.

- Förutsatt att vi får de utlovade leveranserna av vaccin så är vår förhoppning att kunna komma igång med vaccinationerna av personer i fas två i början av mars, säger Karin Sellgren.

Eftersläpning statistik

Regionens faktiska vaccinationer skiljer sig från den statistik som redovisas veckovis av Folkhälsomyndigheten. Det beror på att Region Västernorrland använder ett nytt system för vaccinregistrering.

Systemet var inte i bruk när de första leveranserna av vaccin kom tidigare än beräknat i slutet av december. Arbetet med att efterregistrera pågår men under tiden stämmer tyvärr inte Västernorrlands statistik på Folkhälsomyndighetens sida med det faktiska antalet doser som getts.

Senaste vaccinsiffrorna

På rvn.se uppdateras veckovis vår egen statistik som innehåller även de manuellt registrerade vaccinationerna och därmed stämmer.