Pipett och provrör

2,25 miljoner till klinisk forskning

2022-12-13 10:15

Norra sjukvårdsregionen, som består av Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland, ger 2,25 miljoner till klinisk forskning 2023.

Visare Norr står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr. Visare Norr-anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norra sjukvårdsregionen, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras.

- Ett viktigt inslag i bedömningen är vilken nytta forskningen kan skapa för för patienterna, säger Anna Sundström, tillförordnad enhetschef för forskning i Region Västernorrland. Det är forskare från Region Västernorrland involverade i sex av projekten som beviljats medel vilket verkligen är glädjande för forskningen i regionen! 

För projektåret 2023 har 2,25 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

2,25 miljoner fördelade till 10 forskningsprojekt

16 projekt har ansökt om forskningsmedel. Anslag beviljades för 10 projekt, varav 3 från Folke Lithners fond.

Projekten

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen har tagits av FUI-rådet.

- Kvalitén på forskningsprojekten har genomgående varit hög och fler skulle kunna beviljats medel om vi haft mer att fördela, säger Anna Sundström. 

Stort antal projekt genom åren

Norra sjukvårdsregionen har sedan 1986 fördelat ca 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr. 

- Vårdforskningen genom Visare Norr stimulerar till ökad samverkan inom norra sjukvårdsregionen vilket ger bredare underlag för forskningen och större kompetens, säger Anna Sundström.

Ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr finns på www.norrasjukvardsregionforbundet.se


Tillbaka till toppen