Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

25-procentig ökning av antal smittade i länet – fortsatt flest i Ö-vik

2021-04-01 10:28

Smittspridningen i Västernorrland fortsätter att öka. Mellan vecka elva och tolv ökade antalet nya fall av covid-19 i länet med cirka 25 procent. Smittspridningen är fortfarande högst i Örnsköldsviks kommun.

- Mer än hälften av alla nya fall återfinns i Örnsköldsvik men smittspridningen ökar i de flesta kommuner i länet. Det är därför viktigt att alla västernorrlänningar tar ansvar och följer rekommendationerna för att hålla nere smittspridningstakten, Hans Boman smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Läget i länet

Under vecka tolv analyserades 5 933 covid-19-prover i Västernorrland varav 801 var positiva. Trycket på våra sjukhus fortsätter att öka och vi har nu ett mycket ansträngt läge på sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik. Totalt vårdas 49 personer just nu på våra sjukhus varav 7 personer har behov av intensivvård.

Smittspridningen har de senaste två veckorna ökat markant med 28 respektive 25 procent och förväntas fortsätta öka och nå sin topp under andra halvan av april.

Smittar två dygn innan symtom

Den brittiska virusmutationen som dominerar smittspridningen i länet är mer smittsam, ger fler symtom, enligt vissa studier allvarligare symtom, och man verkar också vara bärare av smitta under en längre tid innan symtomen bryter ut jämfört med den ursprungliga virusvarianten.

- Du är smittsam två dygn innan du får symtom under vilka du inte vet att du ska bli sjuk. Det innebär att det är ännu viktigare att alla, även symtomfria, träffar så få människor som möjligt, att du håller dig till din närmaste krets, säger Hans Boman.

Fler åldersgrupper kan boka vaccinationstid

Till och med vecka tolv hade 43 400 vaccindoser givits i Region Västernorrland. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation vaccineras de äldsta först. I början av veckan kunde vi starta vaccinationerna för personer som fyllt 78 år och nästa vecka påbörjas vaccinationerna av personer som är 75 år och äldre. Fler åldersgrupper släpps på för vaccinering allt eftersom.

Vaccinationerna hinner inte påverka smittspridningen i någon större grad eftersom den största delen av befolkningen får sitt vaccin under maj och juni. I den äldre åldersgruppen ser man däremot redan effekt av vaccinet.

- Det är bra att många äldre hunnit få sitt vaccin. Dödligheten i covid-19 har minskat eftersom det nu är färre gamla som blir sjuka. De som är yngre och blir svårt sjuka klarar sig bättre, säger Hans Boman.

Begränsa ditt umgänge i påsk - följ rekommendationerna:

  • begränsa din umgängeskrets till de allra närmaste, oavsett om du är hemma eller på resa
  • undvik trängsel
  • håll avståndet
  • tvätta händerna
  • isolera dig om du har symtom
  • provta dig vid symtom