Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Bild: Maja Larsson
Bild: Maja Larsson

46 miljoner till den regionala kulturen

2019-01-28 15:21

I år får Region Västernorrland 46 306 000 från staten att fördela till regionala kulturverksamheter.

– Storleken på det statliga anslaget följer satsningen vi gör regionalt, och medlen ger kulturen en stabil grund 2019. Genom den nya kulturplanen ska vi utveckla området kultur och hälsa, satsa på kulturella mötesplatser och ytterligare stärka hållbarhetsarbetet inom konst- och kulturområdet, säger kulturchef Maria Oldenmark.

För ett attraktivt län

– De statliga medlen är viktiga för det samlande regionala utvecklingsarbetet. Västernorrland ska vara en plats där kulturskapare kan bo och verka och samtidigt spelar konst- och kulturlivet en stor roll för länets attraktivitet i stort, säger regional utvecklingsdirektör Märta Molin.

De statliga medlen ska fördelas av regionens nya nämnd, Nämnden för hållbar utveckling, i mars 2019. Pengarna förstärker regional kultur som finansieras av regionen och i vissa fall av någon kommun i länet, som exempelvis Scenkonst Västernorrland och Länsmuseet Västernorrland.

Pengarna genom kultursamverkansmodellen ger ett värdefullt tillskott till regionen och innebär ett viktigt bidrag för kulturverksamheterna inom samverkansmodellen i Västernorrland.

Mottagare av det statliga stödet

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  4. professionell bild- och formverksamhet
  5. regional enskild arkivverksamhet
  6. filmkulturell verksamhet och
  7. främjande av hemslöjd