Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

47 miljoner från staten till kultur

2020-02-10 07:00

Region Västernorrland beviljades 47 miljoner i statligt stöd av Kulturrådet. Pengar som är öronmärkta för fortsatta satsningar på konst och kultur under 2020.

- Det är en summa som vi är väldigt nöjda med, och som ger oss förutsättningar att uppfylla målen i kulturplanen, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör.

Totalt har staten fördelat 1,3 miljarder kronor till de 20 regionerna som i sin tur fördelar pengarna till de kulturinstitutioner som finns i respektive region.

För vår del fattas beslutet om fördelning på sammanträdet i slutet av mars då Nämnden för hållbar utveckling sammanträder. Där tittar man på de prioriteringar som är gjorda utifrån den kulturplan som gäller 2019–2022.

- För regionen är dessa medel ett mycket välkommet tillskott, och då tänker jag främst på ökningen av medlen med 1,6 procent, som förstärker kulturutbudet i vår region, säger Maria Oldenmark, regional kulturchef.

Samtliga regioner har ökat den egna finansieringen och därför höjs även det statliga bidraget. Kulturrådets satsningar ska bidra till att stärka/skapa möjligheter för kultur i form av både upplevelser och medskapande, i hela länet. I synnerhet där de stora institutionerna och scenerna inte finns eller där ett konst- eller kulturområde saknas helt.

Kultursamverkansmodellen är nu inne på sitt tionde år, sedan starten 2011. Enligt modellen tar regionerna fram varsin kulturplan där de beskriver vad som behöver utvecklas de närmaste åren på kulturområdet.

Läs Västernorrlands kulturplan.