Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

4,7 miljoner till Västernorrland för att förebygga suicid

2020-06-23 11:57

I Sverige sker ungefär 1500 självmord per år. I Västernorrland har det under de senaste fem åren varit i genomsnitt 19 per år, och det är för många. Nu görs en satsning i länet på att förbättra det förebyggande arbetet med extra pengar från överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och regeringen för att främja psykisk hälsa.

- Målet är att öka kunskapen kring suicid och vad olika organisationer och verksamheter kan göra för att förebygga dem, säger Johannes Dock, folkhälsoplanerare i Region Västernorrland.

En arbetsgrupp med deltagare från alla kommuner och regionen i länet skall ta fram en gemensam handlingsplan för hela länet. De jobbar nu för fullt med att samla in fakta kring vad som görs och vad som kan blir bättre.

- Så här långt kan vi se flera grupper som det är angeläget att utveckla det suicidpreventiva arbetet gentemot, säger projektledare Johannes Dock.

Dessa är:

  • Äldreomsorgen. Av de suicid som sker årligen är de flesta bland äldre invånare.
  • Socialtjänst och hälso- och sjukvård. Stor andel av de personer som dött i suicid har haft kontakt med antingen en eller båda verksamheterna.
  • Skola. Från förskola och vidare i skolsystemet har vi här möjlighet att förebygga suicid och främja psykisk hälsa.
  • Efterlevande och de som gjort suicidförsök. Båda är riskgrupper för suicid och bör kunna få hjälp och stöd från samhället.  

I samarbetet ingår länets sju kommuner, Kommunförbundet, samordningsförbunden i länet samt Region Västernorrland.

 

Mer om suicidprevention, var du kan få stöd och hur du som närstående kan agera finns på hälsofrämjande sjukvårdsnätverkets hemsida.

Stödlista Psykisk hälsa i kristid (Kraftsamling för psykisk hälsa).