Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

5,4 miljoner till industriföretag i länet

2021-02-10 15:12

Region Västernorrland har beslutat om företagsstöd till Thordab Fastighetsförvaltning AB och till Nordic Machining Technologies AB. Två industriföretag med placering i Örnsköldsvik.

Företagen arbetar med avancerad specialtillverkning inom metall-, maskin- och fordon – ett område vilket är ett av Västernorrlands styrkeområden. Den industriella utvecklingen med digitalisering, effektivisering och automatisering förändrar området vilket innebär tekniksprång. Enligt ”Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smartspecialisering” är utveckling och investeringar inom området avgörande för länets framtida konkurrenskraft.

- Det är otroligt positivt att företagen kan växa och utvecklas i regionen. Dessa satsningar visar att industrin fortsätter sin starka återhämtning. Inte minst är det bra för regionens konkurrenskraft och det stärker Västernorrland både i ett nationellt och globalt perspektiv då företagen även finns på en internationell marknad, säger Sara Nylund (S), ordförande i Regionala utvecklingsutskottet.

Utbyggnad av Thordab

Thordab i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik fortsätter att satsa, nu ska man bygga ut lokalerna. En del i finansieringen är regionala investeringsstödspengar på drygt 2,2 miljoner kronor.

Idag har Thordab runt 20 anställda och omsätter cirka 20 miljoner kronor. Med den här investeringen räknar man med att skapa långsiktig tillväxt. Thordab är ett verkstadsföretag där kompetensen beskrivs spänna från skärande bearbetning till grovplåtssvetsning. De utvecklar både egna och andras produkter. Kunderna återfinns nationellt och internationellt.

Hållbar tillväxt

Nordic Machining Technologies AB i Örnsköldsvik beviljas 3,1 miljoner kronor. Bolagets verksamhet består av legotillverkning inom skärning, svetsning, borrning, maskinbearbetning, ytbehandling samt montering av mekaniska produkter. Kunderna finns inom militär-, kärnkrafts-, skogs-, mass-, gruv- och vattenkraftindustri.

Investeringen är två maskiner för kapacitetsökning av svarvning samt anpassad golvförstärkning med betongfundament. Investeringen görs utifrån att företaget ser en kraftig ökning på svarvade, frästa och robotsvetsade produkter.

- Bedömningen är att företaget har kapacitet och drivkraft att lyckas skapa ytterligare långsiktig hållbar tillväxt och därför beviljas de företagsstöd för maskininvesteringarna, säger Peter Ekdahl, enhetschef stöd och finansiering vid Region Västernorrland.

Om företagsstöd i Region Västernorrland

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Sök stöd och finansiering