Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
En EU-flagga som vajar i vind

69 miljoner av EU-pengar till Jämtlands och Västernorrlands län

2020-12-14 16:17

Nära 69 miljoner kronor prioriterades till Jämtlands och Västernorrlands län av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland ur EU:s Regionala fond och Socialfonden.

”Att EU med sina medel gör skillnad för regioner, kommuner, företag och enskilda är alldeles tydligt. Vi har under denna EU-period haft 1,4 miljarder kronor att fördela på bra och utvecklande projekt som stöttat företag, organisationer, regioner, kommuner och även enskilda genom utvecklande projekt som inte minst skapat förutsättningar för företagande och arbete och minskat arbetslösheten.

Utan dessa medel hade vi dessutom aldrig klarat bredbandsutbyggnaden så pass bra som vi gjort hittills i båda våra län.” säger Robert Uitto, ordförande i Strukturfondspartnerskapet som verkar i Jämlands och Västernorrlands län.

”Med de här besluten så stärker vi bla upp industriföretagens möjligheter att flytta fram positionerna och stärker Västernorrlands roll som nav för digitalisering genom Projekten SIMMITT (11,8 miljoner) och Game on mid Sweden (3,4 miljoner).” säger Sara Nylund, vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet

”Med EU-medel (cirka 7 miljoner) som vi prioriterade fram är det nu möjligt att bygga en säker gång- och cykelväg i Åre vid Vik-Frönäset. En investering som både är trafiksäker och som underlättar för besöksnäring. Med projektet Hållbart ledarskap (cirka 1,8 miljoner) i glesbygd kommer Ragunda kommun att förbättra arbetsklimatet och skapa bättre och hållbarare förutsättningar på arbetsplatsen. Insatser som stärker länet.” - säger Robert Uitto vidare.