Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Accelererande smittspridning i länet – flest i Övik

2021-03-24 17:11

Smittspridningen i Västernorrland accelererar. Mellan vecka 10 och 11 ökade antalet nya fall av covid-19 i länet med cirka 28 procent. Högst är smittspridningen i Örnsköldsviks kommun.

Läget i länet

Under vecka elva analyserades 4 987 covid-19-prover i Västernorrland varav 639 var positiva. Trycket på våra sjukhus har också ökat. Totalt vårdas 34 personer just nu på våra sjukhus varav sex personer har behov av intensivvård.

Smittspridningen ökar för tredje veckan i rad och det är nu ingen tvekan om att den tredje vågen nått också oss.

- Det går tydligt uppåt. Vi kan förvänta oss en fortsatt ökad smittspridning den närmaste tiden och en förmodad topp under senare delen av april, säger Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Smittspridningen är fortfarande störst i Örnsköldsvik som under vecka 11 hade omkring hälften av alla nya fall i länet. Det hänger sannolikt ihop med att kommunen gränsar mot och har tät kontakt med Västerbotten, där man tidigare än oss drabbats av en hög smittspridning.

Den brittiska mutationen dominerar

Under vecka 11 var cirka 85 procent av alla testade virusprover av den brittiska virusmutationen, som nu är helt dominerande i länet. Det har också bekräftats från flera håll att det muterade viruset beter sig annorlunda än det ursprungliga covid-19-viruset.

- Den brittiska varianten är mer smittsam, den verkar också ge fler symtom, enligt vissa studier allvarligare symtom och man verkar också kunna vara bärare av smitta under en längre tid innan symtomen bryter ut jämfört med det ”gamla” viruset, säger Hans Boman.

Halverad vaccinationstakt

Till och med vecka elva har 41 000 vaccindoser givits i Region Västernorrland. Bristen på vaccin, inte minst på grund av pausandet av Astra Zenecas vaccin, gör att vaccinationstakten är rejält nedsatt.

För tillfället är det personer som fyllt 80 år eller är äldre som har möjlighet att boka tid för vaccination i Västernorrland. På grund av bristen på vaccin finns det dessvärre nästintill inga tider att boka för nyvaccination. Det vaccin som finns tillgängligt i länet används till allra största del för vaccinering av dos 2.
Vaccinationstakt på halvfart

Fortsätt bromsa smittspridningen

Vi kan fortfarande bromsa smittspridningen genom att alla fortsätter följa de allmänna rekommendationerna. Om vi lyckas plana ut smittspridningskurvan blir färre sjuka samtidigt och vården får bättre förutsättningar att ta hand om de svårast sjuka på ett bra sätt.

Följ rekommendationerna:

  • begränsa din umgängeskrets till de allra närmaste, oavsett om du är hemma eller på resa
  • undvik trängsel
  • håll avståndet
  • tvätta händerna
  • isolera dig om du har symtom
  • provta dig vid symtom