Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Skylt med texten Region Västernorrland

Aktuellt läge för Covid-19 i Västernorrland den 11 mars

2020-03-11 16:11

Efter tisdagens sex bekräftade fall av coronavirusinfektion, covid-19, i Västernorrland har många frågor uppstått. Region Västernorrland kommer regelbundet att informera om det aktuella läget kring coronaviruset i länet.

Hittills har inga nya infektioner av covid-19 bekräftas i länet och ett 60-tal personer har provtagits. Region Västernorrland kommer att meddela om vi får fler bekräftade fall av coronavirusinfektionen.

Smittspårning pågår

Region Västernorrland påbörjade omedelbart efter att vi fått bekräftade fall av covid-19 i länet arbetet med smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. I samband med att patienterna informerades om sin diagnos, gjordes även en intervju om vilka personer de haft nära kontakt med under perioden de beräknades vara smittsamma. I det här specifika fallet underlättas smittspårning genom att den drabbade familjen agerat föredömligt och i princip isolerat sig själva efter hemkomst från sin semesterresa i Italien.

Om någon av närkontakterna, till exempel familj eller resesällskap, har symtom provtas de samma dag eller - efter att ha fått förhållningsregler - nästföljande dag. Är närkontakterna symtomfria så får de stanna hemma i 14 dagar och vara mycket observanta på symtom. Om symtom uppstår ska de provtas.

–        Att jobba med aktiv smittspårning är en beprövad metod som vi använder oss av regelbundet för att hindra smittspridning, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Det är nu viktigt att alla invånare tar ansvar för att inte sprida allmän oro om smitta.

–         Det är viktigt att lita på Folkhälsomyndighetens, sjukvårdens och smittskyddsenhetens råd och åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning, understryker Hans Boman.

Sekretess för patienternas skull

Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter, vilket regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Därför rapporterar Region Västernorrland, precis som landets övriga regioner, aldrig om enskilda fall. Det innebär också att regionen inte kommenterar var de smittade bor, på vilken ort de provtagits eller hur gamla de är.

Stanna hemma om du är sjuk

För att begränsa smittspridning är det viktigt att du stannar hemma när du har symptom på luftvägsinfektion, feber och hosta. På så sätt undviker du att smitta andra människor. Kom absolut inte direkt till hälso- och sjukvården där du riskerar att smitta personer med nedsatt immunförsvar.

Ring 1177 på telefon

Ring 1177 på telefon om du har feber, hosta eller andningsbesvär och om något av följande stämmer in:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit på platser där det pågår smittspridning på grund av coronaviruset. Information om berörda områden finns på 1177.se och på folkhälsomyndighetens webbplats
  • Du under de senaste 14 dagarna varit i närkontakt med någon som har sjukdomen covid-19 (coronavirusinfektion).

Då ska du kontakta vården

Du som har en bokad tid för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården uppmanas kontakta den aktuella mottagningen via mejl eller telefon om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit.

Vid frågor om det nya coronaviruset

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.

Många ringer till 1177 Vårdguiden på telefon och har frågor om det nya viruset. Det gör att det kan vara längre kötid än vanligt innan du kommer fram. Har du till exempel hosta, feber eller halsont kan du också få råd på 1177.se.

Besök folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns bra och aktuell information om det nya coronaviruset.

Tvål eller handsprit är effektivt mot viruset

Handtvätt med tvål och vatten eller användning av handsprit är effektivt mot viruset. Ytor kan rengöras med desinfektionsmedel. Det gör att viruset inte längre kan göra en person sjuk. Så glöm inte att tvätta händerna ofta.