Collage med länets tre sjukhus

Aktuellt läge inom hälso-och sjukvården

2022-01-25 16:46

Läget på länets sjukhus är fortfarande ansträngt vad gäller bemanning med överbeläggningar som följd.

-  Många medarbetare är sjuka eller i hushållskarantän, även om de nya reglerna för karantän gjort situationen något bättre, säger Anders Lundin tf. områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik.

Den mycket höga smittspridningen av covid-19 i samhället gör också att många patienter som söker sjukhusvård har covid-19, även om detta inte är huvudorsaken till sjukhusbesöket. På infektionskliniken i Sundsvall upplever man att patienterna under de tidigare pandemivågorna var betydligt sjukare och mer beroende av andningshjälp.

- Vi ser nu tre olika typer av covidpatienter. De som är svårt sjuka och behöver andningshjälp, av dessa är majoriteten ovaccinerade. Sedan finns äldre vaccinerade patienter med lindrigare symtom som inte behöver syrgas, men som ändå inte klarar sig i sin boendeform. Denna grupp påminner om de patienter vi får in under den årliga influensasäsongen. Sedan har vi en stor patientgrupp som söker vård för till exempel hjärtbesvär eller brutna ben, där covid-19 är en bidiagnos, säger Håkan Ekvall, överläkare på infektion.

Inom primärvården vittnar man om ett fortsatt ansträngt läge på länets hälso- och vårdcentraler, med högt tempo - men under kontroll.
Just nu vårdas totalt 42 covidpatienter på länets sjukhus:
Region Västernorrlands pressrum


Tillbaka till toppen