Collagebild med Anna-Lena Lundberg till vänster och provtagningsstation Gärdehov vintertid till höger

Allmän provtagning av covid-19 har upphört – så många tester gjordes

2022-02-16 12:10

Totalt har över 388 000 PCR-tester gjorts i Region Västernorrland under de snart två år som allmän provtagning har pågått. Nästan 52 000 prover har under samma period testats positivt för covid-19.

- Regionen har haft en god testkapacitet och effektiv organisation kring provtagning. Provtagningen har varit viktig för att begränsa smittspridningen av covid-19 och snabbt komma igång med smittspårningen, utifrån de nya rekommendationerna ändras nu detta säger Anna-Lena Lundberg områdesdirektör för närsjukvårdsområde norr.

Kostsamt för staten

Provtagningen av covid-19 har varit kostsam, men hittills har regionerna blivit fullt ut kompenserade av staten för att utföra testerna. Enligt preliminära siffror från Folkhälsomyndigheten beräknas kostnaden uppgå till nästan 470 miljoner i Västernorrland och för hela Sverige landar notan på omkring 21,5 miljarder.

Över 100 000 prover har analyserats av regionens laboratorium på sjukhuset i Sundsvall och resten har utförts av ett externt upphandlat laboratorium i Stockholm. Från och med den 9 februari är det endast patienter och personal som arbetar nära patienter inom hälso- och sjukvården och personal inom tandvård och äldreomsorgen som får provta sig för covid-19.

Stor omställning

-  Det blir en stor omställning från att vi har haft kapacitet att utföra upp till 14 000 prover i veckan till att gå ned till några tusen prover, vilket innebär att samtliga provtagningsstationer nu stängs och istället ersätts av speciella provtagningslådor där hälso- och sjukvårdspersonal själva kan provta sig vid symtom, efter att de bokat tid via 1177.se, säger Anna-Lena Lundberg.

Under förra veckan, med nya rekommendationer om provtagning, sjönk andelen positiva svar till 36 procent av omkring 4 100 prover. Som mest var andelen positiva prover 44 procent av 14 000 tester vecka 4 i år.


Tillbaka till toppen