Ann Åsén och Anna-Karin Nordling Widén är sjuksköterskor i ÄlSa hembesöksteam i Sundsvall.
Ann Åsén och Anna-Karin Nordling Widén är distriktssköterskor i ÄlSa hembesöksteam i Sundsvall.

ÄlSa-teamet gör hembesök när livssituationen blir för svår

2023-01-03 10:00

ÄlSa-hembesöksteam finns till för äldre och multisjuka medborgare i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå kommun. Namnet står för Äldre med Sammansatta vårdbehov och består av läkare i geriatrik, distriktssköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens.

Målsättningen för inskrivna patienter är att se till hela livssituationen, både medicinskt och omvårdnadsmässigt. Teamet arbetar för att förstå det som inte fungerar för patientens hälsa och om möjligt åtgärda det.

Den som är över 75 år, har flera kroniska diagnoser, upprepade vårdtillfällen på sjukhus, äter fler än sex mediciner och har hemsjukvård kan bli inskriven i ÄlSa-teamet. Det sker via remiss från hemsjukvården, vårdcentralen eller en sjukhusklinik som man har kontakt med.

- Verksamheten bygger på att vi krokar arm med patient och närstående, kommunens distriktsköterskor, rehab och hemtjänst, säger Eva Oskarsson, överläkare i geriatrik vid sjukhuset i Sundsvall och grundare av ÄlSa-teamet.

Tidigt ute med nära vård

Eva Oskarsson är en av dem som regelbundet gör hembesök hos ÄlSa-teamets patienter i Sundsvall.

- Vi startade teamet som projekt 2015 och det permanentades 2017. Vi var tidigt ute med god och nära vård, säger hon.

Nu finns det ÄlSa-team även i Örnsköldsvik och Sollefteå kommun. Eva Oskarsson och hennes kollegor har förhoppningar om att regionen ska bygga ut verksamheten så att patienter i alla länets kommuner får tillgång till hembesöksteam.

- Många anhörigvårdare har kämpat länge, är slitna och kan behöva stöttning. säger Ann Åsen, distriktssköterska i ÄlSa-hembesöksteam.

Rätt behandling i tidigt skede

Teamet gör en noggrann kartläggning av patientens sjukdomshistoria, vårdbehov och situation i hemmet. Med insikt i vilka sjukdomssymptom som visar sig hos just den personen kan teamet upptäcka försämringar i ett tidigt skede och sätta in rätt behandling innan patienten blivit så sjuk att den behöver läggas in på sjukhus.

- Vi lägger upp plan för utredning, behandling och uppföljning tillsammans med patient, anhöriga och andra vårdgivare. Från början har vi tät kontakt genom hembesök eller telefonsamtal för att följa upp hur det går. Kontinuiteten är viktig, säger Eva Oskarsson.

Reducerar antalet vårdkontakter

De som skrivs in i ÄlSa-teamet har ofta många vårdkontakter med olika kliniker och verksamheter vilket det kan svårt att hålla reda på. ÄlSa-teamet koordinerar vården och omsorgen.

Statistiken visar att antalet vårdkontakter med slutenvården, akuten och primärvården i genomsnitt minskar med 70 procent för patienter som blir inskrivna som ÄlSa-teamets patienter.

- Patienterna blir trygga tack vare att vi kan göra hembesök när det behövs. 80 procent av patienterna som skrivs in, kan vi senare skriva ut i stabilt skick, trots att de fortfarande är multisjuka. säger Anna-Karin Nordling Widén, distriktssköterska i ÄlSa-teamet.

Betydelsefullt samarbete med kommunerna

Anneli Åström är distriktssköterska inom hemsjukvården i Sundsvalls kommun.

- För oss är samarbetet med ÄlSa-teamet stor betydelse. De har inte lika många patienter som vi och kan göra täta hembesök. De har även tillgång till läkare och kan ge mer avancerad vård än vad vi kan, säger hon.

I många fall följer ÄlSa-teamets läkare med på hembesök, i andra fall finns det en läkare tillgänglig på telefon för specialistsjuksköterskorna. Läkaren kan till exempel ordinera antibiotika eller kortison vid behov.

- För många av våra patienter förändras tillståndet ofta hastigt. Tack vare ÄlSa-teamet kan många som annars varit tvungna att åka till sjukhus få rätt behandling i hemmet. säger Anneli Åström.


Tillbaka till toppen