En tekniker arbetar vid ett mixerbord

Ålsta folkhögskola startar upp Norrlands första yrkeshögskoleutbildning till scentekniker

2023-01-13 13:38

Myndigheten för yrkeshögskolan fattade i veckan beslut om att ge klartecken till Region Västernorrland och Ålsta folkhögskola att starta en ny yrkeshögskoleutbildning till scentekniker med start hösten 2023.

En utbildning som bidrar till Västernorrlands tillväxt och kompetensförsörjning

Scenteknikeryrket i Norrland står inom de närmsta fem åren inför ett högt antal pensionsavgångar och behovet är därför stort att utbilda och rekrytera ny personal samtidigt som det saknas utbildningsaktörer i Norrland inom yrket. Genom ett gemensamt arbete mellan Region Västernorrland, Ålsta folkhögskola och Scenkonst Västernorrland har en ny yrkeshögskoleutbildning till scentekniker tagits fram, som Myndigheten för yrkeshögskolan i veckan fattade beslut om att godkänna.

- Det är väldigt positivt att vi får möjligheten att driva just den här YH-utbildningen i vår egen regi. Satsningen har möjliggjorts genom samverkan med branschen i hela norra Sverige. Vi hoppas och tror att utbildningen kommer att stärka de kulturella och kreativa branscherna i länet, säger Hans Olov Furberg, verksamhetschef kultur och bildning, Region Västernorrland.

- Vi är stolta att vara den första utbildningsaktören norr om Stockholm att kunna erbjuda en YH-utbildning till scentekniker. Utbildningen kommer dessutom att vara en viktig del av kompetensförsörjningen i Region Västernorrland och kommer att bidra till såväl tillväxt som nya arbetstillfällen, säger Daniel Gafforelli, rektor Ålsta folkhögskola.

Stor efterfrågan på utbildade scentekniker

Utbildningen till scentekniker kommer vara en 2-årig yrkeshögskoleutbildning på heltid som ger den studerande rätt kunskaper och färdigheter för att direkt kunna arbeta praktiskt med ljud-, ljus- och scenproduktion vid någon av landets alla scener.

- Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom området och genom utbildningens upplägg och branschnära samarbete ser vi att den studerande direkt efter avslutade studier kan gå ut i arbete, säger säger Daniel Gafforelli, rektor Ålsta folkhögskola.

Kontaktuppgifter

Region Västernorrland
Hans Olov Furberg
Verksamhetschef, kultur och bildning
E-postadress: hans.olof.furberg@rvn.se
Telefonnummer: 073-275 24 52 

Ålsta folkhögskola
Daniel Gafforelli
Rektor Ålsta folkhögskola
E-postadresss: daniel.gafforelli@rvn.se
Telefonnummer: 070-267 22 15

Scenkonst Västernorrland
Birgitta Ulming
Kommunikationschef Scenkonst Västernorrland
E-postadress: birgitta.ulming@scenkonstvasternorrland.se
Telefonnummer: 076-146 71 65

Folkhögskolan - en del av Region Västernorrland

Region Västernorrland är huvudman för tre folkhögskolor: Hola folkhögskola, Ålsta folkhögskola samt Örnsköldsviks folkhögskola. Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. Folkhögskolorna har en stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Region Västernorrland lämnar också bidrag till de två rörelsedrivna folkhögskolorna i länet: Härnösands respektive Mellansels folkhögskola.


Tillbaka till toppen