Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Ambulanspersonal frågar om våld

2018-07-05 11:45

Att våld har negativa effekter på den kroppsliga och mentala hälsan är vetenskapligt bevisat. Många våldsutsatta söker vård upprepade gånger för både akuta och kroniska symtom. Många av dem träffar ambulanspersonalen på.

Vid sina utryckningar kommer ambulanspersonalen rakt in i människors hem. De har då en unik möjlighet att identifiera våldsutsatta personer, vilket är vårdens huvudansvar när det handlar om våld i nära relationer. Lena Kastbom, sjuksköterska i ambulansen, har ett stort engagemang i frågan.

– Frågar vi de vi möter vid våra utryckningar om våldsutsatthet har vi stor möjlighet att hitta de utsatta. Vi kan då ge bekräftelse, information, hänvisa vidare och hjälpa till att polisanmäla. Vi har också ett ansvar att ta reda på om det finns barn i familjen, och om det gör det orosanmäler vi alltid till socialtjänsten, berättar Lena.

Forskningen visar att den som är våldsutsatt är mest benägen att polisanmäla direkt när en våldsincident inträffat. Vill den våldsutsatte inte polisanmäla är ambulansens dokumentation viktig om de väljer att anmäla senare, för att då kunna bevisa ett upprepat våld.

– Jag brinner för det här och arbetar med att sprida kunskapen bland mina kollegor. Jag har hållit en föreläsning för dem och ska nu arbeta med att ta fram gemensamma rutiner för all ambulanspersonal i länet. Mitt viktigaste medskick till alla är ändå att våga fråga, avslutar Lena Kastbom.