Monika Aspås och Miriam Sundström  framför en ambulans
Monika Aspås och Miriam Sundström är två av de sjuksköterskor som deltar från ambulanssjukvårdens sida i övningen.

Ambulanssjukvården deltar i stor krisövning

2022-05-12 15:41

18 maj sker en fiktiv stor kris i Jämtland. Enligt övningsscenariot blir det stökigt kring en demonstration i Hammarstrand och många skadas. Det här är en del i en övning, döpt till ”Vildhussen”, där flera myndigheter och organisationer deltar. Från Region Västernorrland finns tre fullbemannade ambulanser med.

Vildhussen arrangeras av Norra militärregionen och syftet är att öva totalförsvarets förmåga att hantera en situation med väldigt många skadade under en konflikt. Thomas Lind från ambulanssjukvården i Sollefteå ska agera övningsledare från Region Västernorrland.

- Det är självklart viktigt att öva så att vi är beredda om någon allvarlig händelse utöver det vanliga drabbar oss. I den här övningen ser jag vårt samarbete med andra och kommunikationen emellan oss som det viktigaste att dra lärdomar kring, säger Thomas Lind.

Skador under demonstration

Scenariot utgår från en demonstration i Hammarstrand i Ragunda kommun nära gränsen till Sollefteå kommun. En tid av oroligheter och upptrappning kulminerar i en händelse som orsakar väldigt många skadade. Masskadeplatsen är mellan tolv och femton mil från sjukhusen i Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund där traumavård vanligtvis sker.

Ambulanssjukvården har förutom sjuksköterskorna som arbetar i ambulanserna även två observatörer på plats. 

- Vi vill lära oss så mycket som möjligt av övningen genom att fånga framgångsfaktorerna och upptäcka var svårigheterna finns. Lärdomarna ska vi sedan ta vidare till alla våra kollegor så att kunskaperna sprids och tas tillvara, säger Thomas Lind.

Stor övning

Försvarsmaktens hemvärnsbataljoner, underrättelsekompanier och funktionsplutoner övar tillsammans med polis, räddningstjänst, sjukvård, Länsstyrelsen Jämtland och kommuner.

Jens Enheim är verksamhetsutvecklare för länsverksamhet ambulans i Region Västernorrland.

- Det här är ett ypperligt tillfälle att samverka och lära oss mer om varandra. Jag ser övningen som extra angelägen i och med det oroliga omvärldsläge som råder, säger Jens Enheim.

Mer om övningen på försvarsmaktens hemsida.


Tillbaka till toppen