Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Analyser till grund för ny regional utvecklingsstrategi

2018-12-06 08:23

Västernorrland har hög levnadsstandard och en tillväxtpotential genom sina styrkeområden såsom skog, energi och besöksnäring. Samtidigt står länet inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, låg utbildningsnivå och utrikesfödda som flyttar härifrån.

Det var några av de saker som presenterades vid årets sista lunchseminarium Brown Bag Seminar.

Västernorrlands själ

Under seminariet diskuterades resultaten från Oxford research analys för smart specialisering och OECD-rapporten över glesbefolkade områden.

– Det är dessa analyser vi måste diskutera och känna till för att kunna bygga ett tillväxtarbete som gör skillnad framåt. Det är exempelvis viktigt att ta tillvara våra nyanlända och ge dem stöd för att de ska integreras på arbetsmarknaden och det är viktigt att utveckla smart specialisering, säger RUS-samordnare Frida Bergman.

En av de som talade var Malin Wedin, tillväxtsamordnare för innovation och företagande vid regionen. Det är en spännande bild hon målar upp när hon beskriver att alla analyser baseras på historia. Hon ställer också frågan om ”vad är vår regions själ om vi blickar framåt?”. Enligt analysen för smart specialisering ser vi några områden där länet sticker ut.

Västernorrlands regionala styrkeområden

Analysen för smart specialisering pekar ut några områden som de anser bör inkluderas in en vidare process för att identifiera Västernorrlands prioriterade styrkeområden.

– Skogs-, trä-, pappers- och processindustrin är vår verkliga styrka i regionen. Ska vi spetsa det mer kan vi säga att kombinationen skogen och IT är det område där vi särskiljer oss från andra regioner. Oxford research nämner även besöksnäringen som en bubblare, berättar Malin Wedin.

OECD-rapporten en viktig pusselbit

Frida Bergman, RUS-samordnare, presenterade länets möjligheter och utmaningar enligt den OECD-rapport som togs fram 2017.
OECD-rapporten spänner över 14 regioner i Sverige, Norge och Finland.
Den visar att det går rätt bra för vår region i jämförelse med övriga glesbefolkade regioner i världen. Västernorrland saknar dock de fördelar som tätbefolkade områden ger. Skogen och våra absoluta resurser är vår fördel enligt OECD. Demografin med en åldrande befolkning och ökad efterfrågan på service i glesbygden är också karaktäristiska utmaningar för vårt område.

På innovationsområdet finns potential genom de många små- och medelstora företagen, de måste hitta nätverk som ger dem bättre marknadsmöjligheter och möjligheter att delta i innovationsarbete enligt OECD. Att vi behöver utveckla smart specialisering är också en slutsats som OECD drar i sin rapport.

När det gäller infrastruktur så är fokus i OECD:s rekommendationer att förbättra transportinfrastrukturen för skogs- och processindustrin. Men det gäller även att skapa förutsättningar för personers resande till och från arbetet i både glesbygd och städer.

En mångkulturell region

Vidare har olika strukturbilder tagits fram som komplement till övriga analyser för att se inomregionala samband visuellt istället för i statistik.

– I vissa av orterna i Västernorrland är så många som 25 procent av invånarna utrikesfödda, det gör att vi är en mångkulturell region. I vissa orter representerar utrikesfödda närmare 30 procent av invånarna, säger Susanne Sahlin, processledare för RUS:en.

Flyttnettot säger att vi flyttar en del mellan våra kommuner men utan utrikes inflyttare skulle vi bli färre. Om vi inte beaktar det med utrikes inflyttningsnetto kommer våra utmaningar att bli större. Vi kan inte anta att det här inflyttningsnettot kommer att bestå. Vi ser nu att många utrikesfödda flyttar ut från länet, just den målgruppen vi behöver ha kvar här.

Vi har generellt en låg utbildningsnivå i Västernorrland. Industrisektorn minskar medan tjänstesektorn ökar, Örnsköldsvik är ett exempel som lyckats behålla arbetstagare i båda sektorerna.

Strukturbilderna visar inte bara att det finns skillnader mellan kommunerna, utan även att det finns skillnader inom kommunerna och mellan tätorter. Skillnader som måste hanteras i genomförandet av en regional utvecklingsstrategi.

21 januari – tema invandrarindex

Den 21 januari 2019 hålls nästa Brown Bag Seminar, temat då är Invandrarindex. Också det är en analys som tagits fram som underlag för kommande regionala utvecklingsstrategi.