Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Ändrade öppettider i Junsele och Ramsele när samarbete utvecklas

2018-12-21 13:39

Det är svårt att rekrytera all den personal som behövs på hälsocentralerna i Junsele och Ramsele. I syfte att säkerställa god och säker vård startar nu ett utvecklingsprojekt för ökad samverkan. Under projekttiden ändras öppettiderna på de nämnda hälsocentralerna.

Hälsocentralerna i västra Ådalen har problem med att rekrytera personal. För att kunna garantera en tillgänglig och patientsäker vård för invånarna och en bra arbetsmiljö för medarbetarna behöver samverkansformerna mellan hälsocentralerna i Junsele och Ramsele utvecklas. Projektet pågår mellan första januari och sista maj 2019.

Med stöd av digitaliseringsprojektet Digga Hälsocentral kommer också olika digitala lösningar att testas, som till exempel vård på distans.

Hur öppettiderna kommer att påverkas är inte bestämt, men det handlar om att ha växelvis öppet under olika dagar.

- I projektet kommer vi att utgå från invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Medarbetarnas kompetens ska användas rätt och vi ska ge vård på rätt nivå. Att dra ned på öppettider är naturligtvis inget jag önskar, men jag ser det som nödvändigt för att komma framåt, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör Region Västernorrland.

Hälsocentralerna Junsele och Ramsele samt distriktssköterskemottagningen i Näsåker har 4029 listade invånare varav 33 procent är över 65 år. Det finns redan ett gott samarbete mellan hälsocentralerna och vid behov åker patienter som är listade i Junsele till hälsocentralen i Ramsele och vise versa.

Före sommaren gjordes en patientsäkerhetsanalys för att bland annat se vad ändrade öppettider skulle få för konsekvenser. Regionstyrelsen godkände i förra veckan att projektet dras igång.

- Vi måste utveckla våra verksamheter och i det arbetet är våra medarbetare vår största tillgång. Att de nu blir delaktiga i projektet och att deras erfarenheter tas tillvara är en förutsättning för att vi ska komma framåt. Vi behöver hitta effektiva och moderna arbetssätt som ger patienterna den vård de ska ha utifrån de förutsättningar primärvården har, säger Anna-Lena Lundberg.