Coronavirus i förstoring

Ändrade rekommendationer för PCR-provtagning avseende covid-19

2022-01-19 11:14

Från och med 22-01-18 upphör vi med provtagning dag 5 av symtomfria hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19, samt provtagning av symtomfria nära kontakter till bekräftat fall av covid-19. Undantag för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Testning av följande grupper i samhället upphör:

  • Symtomfria hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19
  • Symtomfria nära kontakter till bekräftat fall av covid-19.

Särskilda regler gäller för testning av symtomfri personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg:

  • Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som är hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19 ska testa sig på dag 5 räknat från det att personen i hushållet med covid-19 insjuknade
  • Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som är nära kontakter till bekräftat fall av covid-19 ska testa sig direkt och dag 5 räknat från tillfället när personalen utsattes för smitta.

Dessa grupper rekommenderas provtagning:

Personer från 6 års ålder med symtom som talar för covid-19.

Ändrade rekommendationer för PCR provtagning avseende covid 19 220118 (pdf)

När du som hushållskontakt eller nära kontakt ska stanna hemma

Instruktioner för när du som hushållskontakt eller nära kontakt till någon med bekräftad covid-19 ska stanna hemma hittar du på 1177.se


Tillbaka till toppen