Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Anpassningar av regionfullmäktige med anledning av covid-19

2020-04-07 14:22

Partierna i regionfullmäktige har tagit gemensamt beslut om att göra vissa anpassningar för att kunna genomföra regionfullmäktige den 29 april.

Med bakgrund i utvecklingen av coronapandemin och behovet av att upprätthålla beslutsförmåga i regionfullmäktige samt skydda ledamöter som tillhör riskgrupper har de partier som finns representerade i regionfullmäktige kommit överens om följande:

1) Genom överenskommen kvittning deltar i fullmäktiges omröstningar enbart 39 ledamöter – vilket innebär att varje partis deltagande i omröstningar i regionfullmäktige halveras enligt följande fördelning:

  • Socialdemokraterna: 14 ledamöter
  • Moderaterna: 5 ledamöter
  • Liberalerna: 2 ledamöter
  • Centern: 4 ledamöter
  • Vänstern: 4 ledamöter
  • Sverigedemokraterna: 4 ledamöter
  • Sjukvårdspartiet: 4 ledamöter
  • Kristdemokraterna: 2 ledamöter.

2) Alla ledamöter kallas och kan delta i förberedande gruppmöten och kan närvara utan att delta i omröstningar under regionfullmäktige.

3) Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19 för de som är 70 år eller äldre och/eller tillhör en riskgrupp att begränsa sina nära kontakter.

4) Avsikten är att hålla hela regionfullmäktige över en dag och att dagen delas mellan gruppmöten och fullmäktigemöte.

5) Ärendemängden koncentreras på frågor som är aktuella för beslut.