Ansträngt bemanningsläge på våra sjukhus

2022-01-11 16:34

Situationen är just nu mycket ansträngd på sjukhuset i Sundsvall och även i Sollefteå trappar man upp sin covidplan. I Örnsköldsvik förbereder man sig på ett tuffare läge i och med att smittspridningen förväntas öka kommande veckor.

Stor påverkan i Sundsvall

Just nu är många medarbetare på länets tre sjukhus själva sjuka eller i hushållskarantän, vilket påverkar antal vårdplatser med överbeläggningar som följd. Detta gäller i dagsläget främst i Sundsvallstrakten där smittspridningen är störst i länet just nu.

- Vi har ett stort dagligt inflöde av patienter, samtidigt som många medarbetare är sjukskrivna eller i karantän. Vi har svårt att hitta hyrpersonal och dessutom ska vi parallellt jobba med vaccineringen mot covid-19, sammantaget skapar det här ett tufft läge för stora delar av hälso-och sjukvården, säger Anders Lundin tf områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik.

Trappar upp i Sollefteå

Problemen med bemanning i kombination med många patienter kommer med största sannolikhet även att drabba Sollefteå och Örnsköldsvik, där man nu rustar sig för tuffare tider framöver.

- På grund av försämrat läge även här går sjukhuset i Sollefteå under tisdag upp till steg 2 i vår upptrappningsplan. Det innebär att 6 av 13 vårdplatser på avdelning 17 nu är vikt för covidpatienter, samt att personalförstärkning kommer att behövas från andra avdelningar och enheter, säger Agneta Nordlander områdesdirektör närsjukvårdsområde väster.

Inga covidpatienter i Ö-vik

Trots en mycket hög samhällsspridning är andelen som kräver sjukhusvård relativt låg jämfört med samma tid i fjol. Just nu är totalt 20 covidpatienter inlagda på länets sjukhus, men en viss fördröjning föreligger, därför förväntar vi att antalet inlagda kommer att öka i tiden framöver.

- I Örnsköldsvik har vi klarat oss rätt bra hittills och har ingen covidpatient just nu. Men med en ökad smittspridning drabbas ju även vår personal och deras familjer vilket påverkar bemanningen på sjukhuset. Vi har en gemensam arbetsgrupp på sjukhuset som planerar för att hantera en ökning av covidpatienter, säger Anna-Lena Lundberg områdesdirektör närsjukvårdsområde norr.

Toppen av smittvågen troligen inte nådd

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste prognos kommer toppen av den här smittvågen troligen att nås i slutet av januari. Normalt tar det cirka två veckor från att infektionen bryter ut till de som utvecklar allvarlig sjukdom kommer in till sjukhus för vård. Det betyder att vi måste räkna med ett fortsatt ansträngt läge för hälso- och sjukvården i länet den närmaste fyra veckorsperioden, menar smittskyddsläkare Hans Boman.

- För den som är ovaccinerad är risken tolv gånger högre att hamna på sjukhus än för de som har vaccinerat sig. För att solidariskt minska belastningen på samhällsviktiga verksamheter är min uppmaning är att alla som kan bör ta erbjudandet om vaccin nu och att de som kan tar påfyllnadsdosen så fort som möjligt, säger Hans Boman.


Tillbaka till toppen