Illustration av ett covid-19 virus i närbild, bredvid syns ett porträtt av ställföreträdande smittskyddsläkare Maria Tempé.

Antal nya fall av covid-19 minskar i länet

2022-08-09 14:24

Enligt preliminära siffror har antalet bekräftade fall av covid-19 i Västernorrland sjunkit senaste veckan. Antalet inneliggande patienter i smittsam fas på våra sjukhus är däremot fler än på länge.

Kräver mer resurser av hälso- och sjukvården

Under tisdag förmiddag vårdades 32 patienter med covid-19 i smittsam fas på regionens sjukhus.

- Senaste veckan har antalet sjukhusvårdade med covid-19 stigit. I statistiken kan vi inte skilja på patienter som vårdas med covid-19 som huvuddiagnos och de som vårdas av andra anledningar men testar positivt för covid-19. I båda fall krävs dock mer resurser av vården, då patienterna måste isoleras och personalen behöver använda särskild skyddsutrustning, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Maria Tempé.

Begränsad provtagning

Under vecka 31 registrerades preliminärt 202 nya fall av covid-19, veckan innan låg den siffran på 248. Andelen positiva tester har legat konstant på cirka 29 procent av genomförda PCR-tester under de fyra senaste veckorna. En begränsad provtagning innebär dock att nästan bara fall hos patienter som behöver inneliggande vård, samt fall hos personal och brukare inom vård-och omsorg diagnosticeras.

- Jag skulle säga att regionen de senaste veckorna ligger på en relativt stabil nivå när det gäller smittspridning av covid-19. Det kan vara så att den ökning av nya fall vi såg vecka 30 nu avspeglas i att antalet inlagda på sjukhus blir fler, säger Maria Tempé.

Förväntar ny ökning vid skolstart

I samband med skolstart förväntas en ny topp av smitta, eftersom kontakter mellan människor då kommer att öka.

- Fortsatt gäller rekommendationen att undvika att träffa andra om du har förkylningssymtom. Den som jobbar inom hälso- och sjukvård eller äldre- och funktionshinderomsorg ska stanna hemma och provta sig med PCR-test vid symtom på covid-19, säger Maria Tempé.

Ingen patient med covid-19 vårdas just nu på IVA och hittills under sommaren har det bara varit enstaka covid-19-patienter på våra IVA-avdelningar.

Mer information

För aktuell information om covid-19 och andra smittor, se smittskyddsenhetens externa webbplats: Region Västernorrland - Covid-19 (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen