Närbild på händer med handskar som tar upp en dos vaccin ur en glasampull, samt porträtt av Hans Boman smittskyddsläkare i Region Västernorrland

Antalet smittade av covid-19 fortsätter stiga

2021-12-13 13:56

Under förra veckan provtogs över 8 700 personer för covid-19 i länet. Antalet bekräftade fall fortsätter stiga och var störst bland personer under 20 år, men även i åldersgruppen 40 – 50 år syns en ökande smittspridning.

- För att bromsa smittspridningen är det väldigt viktigt att alla nu tar ansvar. Förutom att hålla avstånd till andra bör du vaccinera dig om du inte redan har gjort det, och boka påfyllnadsdos när tiden är inne. Vaccinet är det som ger bäst skydd mot allvarlig sjukdom och död, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Inga fall av omikron i länet

Under förra veckan var det över 8 700 personer som provtogs för covid-19. Av dessa var preliminärt 531 personer bekräftat smittade, mot 462 veckan innan.

- Vi har hittills inte fått något bekräftat fall av omikron-varianten i Västernorrland, men det är troligt att det dyker upp på sikt, säger Hans Boman.

Två personer på IVA

Under söndagen vårdades sex personer med covid-19 på länets sjukhus varav två på IVA. Det är en liten ökning mot föregående vecka.

- Belastningen på hälso- och sjukvården är fortfarande relativt låg, men ökar smittspridningen ytterligare är det troligt att fler kommer att behöva sjukhusvård, säger Hans Boman.

Förra veckan återinförde Folkhälsomyndigheten en del allmänna råd och rekommendationer, som att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer och undvika trängsel i kollektivtrafiken. Om spridningen av covid-19 fortsätter att öka med större påverkan på hälso- och sjukvården kan det bli aktuellt att införa ytterligare restriktioner.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se: Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen