Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Arbetssätt för ökad patientsäkerhet

2019-04-04 07:01

Idag torsdag 4 april införs en ny arbetsrutin för att ytterligare öka patientsäkerheten på samtliga avdelningar och mottagningar på sjukhuset i Sollefteå.

proACT är ett undervisningskoncept som vänder sig till all vårdpersonal. Kursen lär ut hur man förebygger och tidigt upptäcker en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och undersökningsteknik men också hur man primärt ska handlägga den akut sjuka patienten enligt ABCDE-modellen.

Sedan ett par år arbetar alla på sjukhuset i Örnsköldsvik enligt modellen och efter beslut av vårdplatsstyrelsen, som är en del av specialistvårdens ledning, införs den nu i Sollefteå och kommer sedan också att införas i Sundsvall.

Samtliga har utbildats

-Många hjärtstopp föregås av mätbara sviktande vitala parametrar. Genom att tidigt identifiera och åtgärda dessa så kan undvikbara hjärtstopp förhindras. På lite sikt kommer arbetsmodellen förhoppningsvis att införas på alla tre sjukhusen så vi jobbar på samma sätt i hela länet, säger Jonas Rudenstam, anestesiöverläkare och medlem i det medicinska rådet för proAct.

Samtliga personalkategorier (sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, logopeder, kuratorer och fysioterapeuter) som kommer i kontakt med patienter, har under cirka 2 månader utbildats av ett tjugotal instruktörer.

Heldagsutbildningen har bestått av föreläsningar, praktiska övningar och simuleringar där medarbetarna fått utreda och behandla en ”patient” som agerat utifrån de anvisningar instruktören gett. Under övningen levererades bland annat uppgifter om blodtrycksnivå, syresättning och annat för beslut om vilken åtgärd som skulle vidtas härnäst.

Analys av praktiska övningar

När den praktiska övningen avslutats gick de medverkande och instruktören sedan igenom och analyserade hur det hela genomförts. Hur kommunikationen fungerat och hur den som tilldelats rollen som patient uppfattade situationen.

-Instruktörerna har gjort ett fantastiskt arbete och medarbetarna har upplevt utbildningen som mycket givande, säger Berit Dahlberg, sjuksköterska på Iva och projektansvarig.

Det handlar om att schematiskt bedöma och åtgärda patienten med början med luftvägarna följt av andning, cirkulation, medvetandet och exponering och att inte hoppa över någon del och inte inledningsvis ställa diagnos.

-Det för att inte låsa sig utan att först och främst se till symtomen och åtgärda dessa, säger Jonas Rudenstam.

Vidare innehåller modellen klara och tydliga rutiner för övervakning och inför överlämnande till annan avdelning. Allt för att förebygga och tidigt upptäcka försämring hos patienterna.

-Det planeras redan för den årliga uppföljningen som alla medarbetare skall genomgå, säger Berit Dahlberg.