Porträttfoto av Åsa Bellander
Åsa Bellander, regiondirektör och från den 15 april även tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Åsa Bellander blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

2022-04-14 07:49

Regiondirektör Åsa Bellander är från och med den 15 april även tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

- Det här är en lösning under de närmaste månaderna för att säkerställa att vi inte tappar tempo i arbetet kring de akuta frågor som hälso- och sjukvården nu hanterar kring bland annat bemanning, arbetsmiljö och sommarens vård, säger Åsa Bellander.

Det var i måndagskväll som hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson meddelade att han valt att lämna sitt chefsuppdrag i Region Västernorrland och att detta sker redan den 15 april. Under onsdagen informerades regionens centrala personal- och arbetsmiljörådet (CPAR) om att regiondirektören nu även blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

”Lagarbete där vi jobbar tillsammans”

Under den närmaste tiden kommer Åsa Bellander att ha en fördjupad dialog med områdesdirektörerna i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp kring hur vissa övergripande arbetsuppgifter ska fördelas inom gruppen.

- Om vi klokt och effektivt ska klara av att hantera utmaningarna inom hälso- och sjukvården på kort och lång sikt måste vi på ledningsnivå jobba som ett lag där vi tillsammans hjälps åt även med de övergripande frågorna, säger Åsa Bellander.

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp kommer också att tillföras kompletterande medicinsk kompetens som även ska vara ett medicinskt stöd till hälso- och sjukvårdsnämnden. Den personen kommer att finnas på plats under nästa vecka.

Rekrytering av ny direktör kan ta tid

Det pågår även ett arbete med att hitta en interimistisk chef som efter sommaren kan ta över uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör då bedömningen är att det kan dröja till efter årsskiftet innan en ordinarie direktör är på plats.

Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) är glad över att det nu finns en kontinuitet i ledarskapet för hälso- och sjukvården.

- Jag känner mig mycket trygg i att Åsa Bellander nu också tar uppdraget som tillförodnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon står för ett inkluderande och tydligt ledarskap och hon har ett tydligt beslutsmandat kring framdriften av alla de frågor som hälso- och sjukvården måste hantera både i närtid och på längre sikt, säger Glenn Nordlund.

Lämnar uppdraget som förvaltningschef

Åsa Bellander är förutom regiondirektör även chef för regionledningsförvaltningen där fastighet och serviceverksamheterna finns tillsammans med olika stödfunktioner som exempelvis IT, ekonomi, HR och kommunikation.

- För att jag ska kunna lägga tillräckligt med tid och kraft på det här uppdraget kommer jag under en tid att behöva lämna uppdraget som chef för regionledningsförvaltningen. Där pågår det nu en dialog inom ledningsgruppen om vem som ska ta över som tillförordnad förvaltningschef, säger Åsa Bellander.


Tillbaka till toppen