Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Åter tillåtet att besöka våra vårdavdelningar

2020-10-01 13:16

Från och med idag är det återigen tillåtet att besöka sina nära och kära på våra vårdavdelningar. Det är dock viktigt att följa de allmänna råden för att förhindra smittspridning samt att följa varje avdelnings regler för besök.

En eller max två personer per inneliggande patient är den generella regeln för besök på sjukhusens vårdavdelningar i länet. Utifrån de olika förutsättningar som råder kan somliga vårdavdelningar dessutom tvingas totalt neka besök om de inte kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. Det är därför viktigt att besökare kontaktar den avdelning man har tänkt besöka inför sitt besök.

Viktigt att vara försiktig

Att besöksförbudet hävs betyder inte att allt återgår till hur det var innan.

- Det är nu extra viktigt att vi fortsätter att följa de allmänna råden. Det är var och ens ansvar att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning bland dessa sköra människor, säger Hans Boman, smittskyddsläkare.

Fortsätt följa de allmänna råden:

·       Stanna hemma även med milda symtom.

·       Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten.

·       Håll avstånd.

·       Sprita händerna innan du går in på avdelningen och till våra patienter.

Besöksförbudet kan återinföras

Ifall det skulle uppstå en ökad smittspridning kan lokala restriktioner och eventuellt besöksförbud snabbt återinföras.

Bakgrund

Det nationella besöksförbudet infördes i april för att skydda äldre och sköra personer från att smittas av coronaviruset. Beslutet att häva besöksförbudet har tagits baserat på att den snabba spridningen av covid-19 avtagit och utifrån att äldreboenden och vårdavdelningar sedan i våras arbetat fram säkra rutiner för att förebygga och begränsa smittspridningen.

Besöksförbudet har varit påfrestande för såväl äldre boende på kommunens särskilda boenden som för sköra inneliggande patienter på våra sjukhus som känt sig ensamma och ofrivilligt isolerade.