Återigen extremt svårt att fylla scheman

2022-09-20 15:29

Det är just nu ett mycket svårt bemanningsläge på regionens sjukhus. Efter en tuff sommar kom en period av något bättre möjlighet att ha många vårdplatser öppna men sedan i fredags har sjukhusen haft mycket svårt att få ihop tillräckligt med medarbetare.

– Vi är i en mycket besvärlig situation och självklart jobbar vi hårt för att lösa detta. Först och främst måste vi få bukt på det akuta läget här och nu och chefer och medarbetare arbetar intensivt på alla sätt vi kan, säger Kjell Norman, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under helgen som var blev bemanningsproblematiken extra stor på alla tre sjukhus och inflödet av patienter var ovanligt högt. Läget är fortfarande mycket ansträngt, framför allt på sjukhuset i Sundsvall.

– Jag bedömer att läget beror på en kombination av saker. Vi har i grunden inte det antal medarbetare vi skulle önska, ovanligt många sökte vård under helgen och vissa enheter är drabbade av sjukskrivningar. Dessutom är många medarbetare slitna och trötta efter att ha arbetat mycket hårt en längre tid, säger Kjell Norman.

Vad gör ni åt läget?

– Just nu måste vi snabbt få in fler fötter och händer på golvet. Som akut åtgärd försöker vi bland annat hyra in mer personal. Vi pratar också med kommunerna så att färdigbehandlade patienter som bor på boenden kan skrivas ut så snabbt som möjligt. Vi för också dialog med andra regioner så att vi har möjlighet att skicka patienter till andra län om detta blir nödvändigt.

Vi har hela helgen haft täta möten med bland annat verksamhetschefer, vårdplatskoordinatorer och områdesdirektörer för att se till att vi hela tiden nyttjar regionens samlade resurser på just nu bästa sätt.

Hur kan patienter märka det ansträngda läget?

– Eftersom det är fullt på många avdelningar blir patienter kvar på akuten längre än vad de skulle behöva. Väntetider på planerade behandlingar och operationer kan öka. Patienter kan också behöva fara till andra sjukhus än det närmaste för vård.

Vad vill du säga till medarbetarna?

– Det viktigaste är att vi får till en dräglig och mer normal tillvaro för våra anställda medarbetare. Jag förstår verkligen den trötthet som finns på många enheter efter en pandemi, en tuff sommar och ett fortsatt ansträngt läge. På kort sikt behöver vi direkt få in mer folk, därför försöker vi hyra in mer personal.

På lång sikt behöver vi fortsätta jobba med kompetensväxling, att få in medarbetare som kan göra saker som inte har med direkt vård att göra så att sjuksköterskor och undersköterskor kan ägna sig åt att vara just det de har kompetens för. Vi kan utveckla schemaläggningen så att den har utrymme för lösningar som passar de individer som våra medarbetare är. Vi fortsätter satsa på vår egen lönebild bland medarbetarna så att vi ligger på rätt nivå. Vi måste också fortsätta att utveckla samarbeten och arbetssätt så att medarbetarna räcker till, vi kan inte springa fortare, avslutar Kjell Norman.

Kjell Norman, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västernorrland


Tillbaka till toppen