Båten M/F Ulvön ligger förtöjd vid kajen  på Ulvön vintertid
M/F Ulvön tar hand om sjuktransporter från skärgårdsöar vintertid. Foto: Håkan Nordström.

Avtal klart – skärgårdsöar får utökad sjuktransport

2022-10-31 16:27

Region Västernorrland har kommit överens med Örnsköldsviks kommun om hur sjuktransporter ska fungera vintertid, under november till och med mars, från Ulvön, Trysunda och Strängöarna.

Garanteras sjuktransport

Idag, 31 oktober, skrevs ett avtal under som innebär att de boende på Ulvön garanteras sjuktransport med M/F Ulvön, som är det kommunala bolaget Örnsköldsviks Hamn och Logistiks fartyg. Avtalet fastställer en årlig kostnad för Örnsköldsviks kommun om 300 000 kronor och Region Västernorrland står för 200 000 kronor. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning.

Ska utbilda besättningen

Region Västernorrland förbinder sig även att ombesörja grundutbildning i första hjälpen till besättningen på fartyget. Det innefattar bland annat att ge första hjälpen med enkla hjälpmedel, inklusive defibrillering, samt att ge den vårdbehövande trygghet och att hålla kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen. Som en extra säkerhet vid larm ska utbildningen också erbjudas räddningsvärnet som finns stationerat på ön.

Nöjda med avtalet

Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S) och ordförande i Regionstyrelsen, Glenn Nordlund (S), är nöjda med avtalet.

– Region Västernorrland ansvarar för sjuktransporter i hela länet och med gemensamma krafter och innovativa idéer kan vi på detta sätt lösa problem tillsammans. Detta är en riktigt bra lösning, säger Glenn Nordlund.

– Det var bra att vi lyckades komma överens innan isen lägger sig. Det har varit konstruktiva samtal mellan parterna, och nu blir det ännu bättre för de boende på Ulvön, säger Per Nylén.

 

 


Tillbaka till toppen