Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Barnombud Catharina Herbst i samtal med förälder.

Barn har rätt att få veta

2019-08-01 10:07

Catharina Herbst är sjuksköterska och barnombud på onkologen på sjukhuset i Sundsvall. Barnombud finns på sjukhusen för att se till så att barn med sjuka föräldrar ska få så bra information som möjligt och en förståelse för vad som händer med deras mamma eller pappa.

- Barn som inte får information mår sämre. Vi barnombud stöttar föräldrar så att de själva kan berätta för barnen hur läget är. Målet är att det ska bli ett öppet klimat i familjen så att föräldrar och barn kan prata om både sjukdomen och den förväntade utgången av den, säger Catharina Herbst.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har barn rätt till information, råd och stöd när deras anhöriga är sjuka. 2015 startade Catharina Herbst arbetet på onkologen med barnombud.

- Vi har skapat bra rutiner här och all personal jobbar nu med att se till att det uppmärksammas om det finns barn i den sjukes familj, berättar hon.

Kunskap för att lindra oro

En del i att ge barnen kunskap kan vara att bjuda in barnen att vara med under förälderns behandling så att de ser hur det går till.

- Det är lättare för barnen att hantera saker när de vet mer. De har också ofta frågor som behöver få svar. Det kan vara frågor om vad cancer är för någonting, om cancer smittar eller vad cytostatika egentligen är. Ett ord som ”cellgifter” kan ju vara skrämmande i sig, berättar Catharina Herbst.

Barnombuden är inga kuratorer utan hjälper till med kontakter i de fall de märker att ett barn mår så dåligt att det behöver mer hjälp. Det handlar ofta om att skolhälsovården behöver kopplas in.

- Vi pratar också med familjerna om att sorg och oro i sig inte är något sjukligt utan att det handlar om naturliga reaktioner på svåra saker. Det är viktigt att våga prata och vara öppen i familjen. Ibland vill föräldrarna av ren kärlek skydda barnen från det svåra, håller oron inom sig och berättar inte vad som händer. Det är bättre som förälder att visa sin sorg, barnen märker ändå att något är fel. Våga gråt tillsammans, råder Catharina Herbst.

- Föräldrarna måste så klart inte berätta allt för barnen, men allt de berättar ska vara sant. Ju mer alla vet, ju mer avslappnat blir det hemma och desto bättre mår barnen, fortsätter hon.

Ibland har barnen också frågor som de inte vill ställa till sina föräldrar av omsorg om dem. Barnen vill exempelvis kanske inte lyfta frågor om döden. Där finns barnombuden som en möjlighet för barnen att få svar på funderingar. Ibland är de också med när föräldrar känner att de inte klarar att själva ge sina barn svåra besked.

- Ibland är samtalen riktigt tunga. Det kan handla om en ung småbarnsförälder som vet att hen inte kommer att leva över sommaren. Jag känner att vi barnombud gör nytta. Att finnas för barnens skull är viktigt, avslutar Catharina Herbst.