Begränsad framkomlighet under ombyggnationen av akutmottagningen på sjukhuset i Sollefteå

2022-09-16 09:34

Ombyggnationen av akutmottagningen som påbörjades i början av året är nu i en fas där framkomligheten stundvis kommer påverkas för besökare och patienter. Hänvisningskyltar finns uppsatta.

- Jag tror vi alla är förberedda på att det kommer att bli stökigt under byggnadstiden, men blir det en förbättring i slutändan så är det ett positivt ”stök” som vi kommer att fixa tillsammans säger Frida Lassen, enhetschef på akutmottagningen.

Ombyggnationen kommer att ge förutsättningar för att minska eventuell smittspridning genom större utrymmen och tidig sortering av infektionspatienter. Fler patientutrymmen och uppkopplingsmöjligheter kommer att skapas samt ett infektionsrum med sluss. Även arbetsmiljön kommer att bli bättre genom bland annat en ny expedition och lite större personalutrymmen.

I dagsläget är det många medarbetare på samma yta utan möjlighet till avskärmning vilket ger hög ljudnivå. Även hot- och våldssituationerna ökar och detta är en del i arbetet med att skapa en trygg arbetsmiljö.

Ombyggnationen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023.


Tillbaka till toppen