Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Behandlande läkare måste anmäla covid-19

2020-05-12 13:41

Behandlande läkare som arbetar i Västernorrland måste rapportera fall av covid-19 i Västernorrland. Det beslutades den 11 maj av smittskyddsläkare Hans Boman för att kunna följa det epidemiologiska läget så effektivt som möjligt. Beslutet togs med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om undantag från anmälningsplikten.

Läkare som är verksamma i Västernorrland är skyldiga att rapportera fall med covid-19 inom Västernorrlands län eftersom det är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Beslutet är fattat i enlighet med smittskyddslagen 2004:168, 2 kapitlet 5§ första stycket. Anmälan ska göras till smittskyddsläkaren via www.sminet.se.

Folkhälsomyndighetens undantag gäller inte i Västernorrland

Den 5 maj beslutade Folkhälsomyndigheten att ändra sina föreskrifter för anmälningsplikt så att enbart läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik, eller den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och läkare som utför obduktion är skyldiga att göra anmälan.

För att kunna följa det epidemiologiska läget så effektivt som möjligt beslutade smittskyddsläkaren den 11 maj att läkare i Västernorrland fortsättningsvis ska anmäla alla fall av covid-19 i Västernorrland i enlighet med smittskyddslagen 2004:168.