IVA-sjuksköterska

Bemanningsläge inför sommaren

2022-05-12 15:08

Efter insatser som höjda löner, möjlighet att sälja semesterveckor och justerade hyravtal ser situationen på länets sjukhus inför sommaren bättre ut än tidigare.

-  Just nu ser vi att våra sjukhus i länet kommer att kunna hålla 196 vårdplatser öppna i sommar. Det här är siffror som kan ändras snabbt då antalet vårdplatser står i direkt förhållande till antalet medarbetare. Det önskvärda antalet vårdplatser under sommaren är 268, så vi fortsätter att arbeta intensivt med frågan på många plan, säger Åsa Bellander, tf hälso- och sjukvårdsdirektör/regiondirektör.

På sjukhuset i Sollefteå är bedömningen att 16 vårdplatser kan hållas öppna på en sammanslagen medicinavdelning. Vid ett idealiskt läge bör det finnas 28 vårdplatser under sommarperioden. Motsvarande bedömning för sjukhuset i Örnsköldsvik är att man kommer kunna hålla 60 öppna vårdplatser, vilket ligger nära målnivån om 66 platser.

Sundsvall har ett mer bekymmersamt läge med en uppskattning om 120 vårdplatser, där den önskade målnivån är 180 platser.
Sedan i april har ett drygt 20-tal vårdplatser tillkommit.

Att bemanningsläget förbättras är en effekt av politiska beslut och insatser inom verksamheter och områden. Det handlar bland annat om höjd sommarersättning upp till 25 000 kronor per flyttad semestervecka, totalt 91 miljoner kronor tillförda i särskilda lönesatsningar på vårdpersonal (förutom den årliga lönerevisionen) och justerade avtal för inhyrd personal på akutmottagning Sundsvall.

-  Det är fortfarande ansträngt inom flera verksamheter, till exempel har akuten, förlossningen och barn i Sundsvall det tufft. Å andra sidan kommer operationsverksamheten att kunna bedrivas med full kapacitet, även intensivvården har ett betydligt bättre läge än tidigare. Scheman för sommaren håller nu på att tas fram. Förhoppningen är att bemanningen kring fler pass kommer att lösas så att fler vårdplatser och mer kapacitet ska bli tillgänglig, säger Åsa Bellander.

Organisationen kommer, som tidigare år, att arbeta med sammanslagning av vårdavdelningar på alla sjukhus. Andra åtgärder handlar om en fördjupad samverkan mellan område somatik och respektive närsjukvårdområde.

-  Det är positivt att det intensiva arbetet gett viss effekt och att bemanningsläget blivit bättre inför sommaren, även om det fortfarande är både ansträngt och utmanande. Vi behöver, på alla nivåer inom regionen, driva på med insatser de närmaste veckorna för att hantera riskerna när det gäller patientsäkerhet och arbetsmiljö, avslutar Åsa Bellander.

Noterat från extra regionfullmäktige 12 maj


Tillbaka till toppen