Sundsvalls sjukhus

Beslut om kostnadsreduceringar vid länssjukvårdsområde söder

2021-12-21 13:55

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu godkänt de kompletterande förslag till kostnadsreduceringar som närvårdsområde söder tagit fram.

Beslutet innebär för sjukhuset i Sundsvalls att;

  • Avdelning 25B och 26B bildar en gemensam avdelning med totalt 35 vårdplatser
  • Kardiologiavdelningen får 30 vårdplatser samt sju dagvårdsplatser på det nuvarande ”Torget”
  • Avdelning 26 A avvecklas.

Beslutet om kostnadsreduceringar togs i fullmäktige under våren 2021 och länssjukvårdområde söders kompletteringar togs fram under hösten. I dessa har också analyser av patientsäkerheten och arbetsmiljö ingått.

Sedan dess har antalet disponibla vårdplatser minskat vid sjukhuset i Sundsvall. Anledningen är främst en följd av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket i sin tur har bidragit till betydande problem med överbeläggningar.

- Antalet fastställda vårdplatser har inte blivit färre vid sjukhusen. Antalet disponibla, alltså faktiskt tillgängliga vårdplatser, är däremot direkt avhängigt antalet medarbetare på plats. Där har vi problem med rekrytering, bemanning och sjukdom/karantän på grund av pandemin. Det är alltså mycket komplext och en situation som måste hanteras både snabbt och i ett långsiktigt perspektiv, säger Lena Asplund, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


Tillbaka till toppen