Besöksförbud återinförs på vissa avdelningar

2022-07-13 14:05

På grund av ökad smittspridning av covid-19 och rådande personalbrist återinför vissa avdelningar på länets sjukhus nu besöksförbud eller restriktioner för besökare.

Vädjar till ökad försiktighet

Med start imorgon, torsdagen 14 juli, tillåts endast en symtomfri medföljare till BB i Sundsvall och Örnsköldsvik. Inga besök tillåts på gynekologisk avdelning. Övriga verksamheter som förlossning, specialistmödravård, ultraljud och gynekologisk öppenvård tillåter en medföljare, men vädjar till ökad försiktighet.

- Det är bara att beklaga, men på grund av ökad smittspridning i regionen och över hela landet behöver vi återigen införa ett besöksförbud. Vi gör det för att skydda både våra patienter och personal från att bli smittade och för att minska smittspridningen, säger Helena Dalin verksamhetschef för kvinnosjukvård i Region Västernorrland.

Inte aktuellt med ett generellt besöksförbud

Sedan tidigare har även länsverksamhet ortopedi och länsverksamhet kirurgi återinfört besöksförbud på sina avdelningar i Sundsvall och Örnsköldsvik.

- Det är upp till varje verksamhet att vidta de åtgärder man anser att man behöver för att begränsa smittspridning, men det är inte aktuellt med ett generellt besöksförbud. Hör gärna efter med verksamheten vad som gäller där innan besöket, eller titta på 1177.se, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Vissa restriktioner i Sollefteå

På avdelning 16 i Sollefteå har vissa restriktioner införts för att begränsa trängsel. Bland annat gäller max en besökare per patienter som ligger i flersal och max två besökare per patient i enkelsal. Om möjligt kan man ta med patienten ut, om tillståndet tillåter det.

Vi uppmanar alla patienter och medföljare att:

  • Sprita eller tvätta händerna innan besöket.
  • Använda munskydd
     

 

 


Tillbaka till toppen