Affisch med text "besöksförbud" på dörr

Besöksförbud återinfört på länets sjukhus

2022-01-05 11:01

Region Västernorrland inför nu besöksförbud på alla sjukhus för att minska risken för smittspridning. Just nu ökar smittan av covid-19 samtidigt som flera andra sjukdomar som influensa, vinterkräksjuka och förkylningar sprids i länet.

- Vi ser att det är många smittsamma sjukdomar i omlopp för tillfället, inte minst covid-19 där vi ser en tydlig ökning vecka för vecka. Nu vill vi vara ute i tid och begränsa smittan så gott vi kan på våra sjukhus. Det här gör vi för att skydda såväl patienter som medarbetare, säger Anders Lundin, tf områdesdirektör länsverksamhet somatik vid Region Västernorrland.

Besöksförbudet är ett gemensamt beslut taget av områdesdirektörerna och gäller tills vidare.

Precis som tidigare är vårdnadshavare undantagna besöksförbudet och får vara med sina barn på sjukhusen. Andra personer som har särskilda skäl för att besöka en närstående ska kontakta personalen för att planera sina besök.

För att minska risken för smittspridning så mycket som möjligt, tänk på att även komma ensam till ditt besök på hälsocentralen. Om du behöver ledsagare, ta endast med en. För barn ser vi helst att endast en förälder eller medföljare är med på besöket.


Tillbaka till toppen