Sjukhusen i Västernorrland.
Den minskade spridningen av covid-19 gör att vissa åtgärder inom vård och omsorg nu kan lättas upp.

Besöksförbudet på sjukhusen upphör

2022-06-07 08:00

Den minskade spridningen av covid-19 gör att besöksförbudet vid länets sjukhus upphör från och med den 7 juni.

Både nationellt och regionalt minskar smittspridningen och färre blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård på grund av covid-19. Därför lättas det nu på vissa åtgärder inom vård- och omsorgsverksamheter.

- Varje vårdverksamhet kommer att ha rutiner för att vårdbesök ska kunna ske på ett smittsäkert sätt. Det är fortsatt viktigt att alla besökare är symtomfria och följer verksamheternas instruktioner för besökare, säger Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör för Närsjukvårdsområde Norr i Region Västernorrland.

Munskydd inte obligatoriskt för alla

Den minskade smittspridningen och höga vaccinationstäckningen gör nu att en del andra åtgärder inom vård och omsorg också förändras.

- Det kommer inte längre vara krav på munskydd vid möten med symtomfria patienter inom alla vårdverksamheter, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Vårdverksamheter kan välja att fortsätta använda munskydd vid patientnära situationer och patienter, ledsagare och besökare erbjuds munskydd om de önskar.

Fortsatta försiktighetsåtgärder

Screening av personer utan symtom på covid-19 kommer att fortsätta vid sjukhusinläggningar. Vid vård av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 kommer tidigare skyddsåtgärder finnas kvar. Även smittspårning kommer att fortsätta inom vårdverksamheter för att minska risken för lokala utbrott. Personal inom vård och omsorg som får symtom ska stanna hemma och provta sig.

Smittspridningsläget följs löpande

Smittskyddsenheten och vårdverksamheterna följer hur spridningen av covid-19 utvecklar sig både nationellt och regionalt och anpassar gällande rekommendationer utifrån det.

- Vi följer hela tiden hur pandemin utvecklar sig och är ständigt beredda att införa nya åtgärder om det skulle behövas, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.


Tillbaka till toppen