Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Biverkningsrapportering efter dödsfall till Läkemedelsverket

2021-01-13 10:45

Region Västernorrland har gjort en biverkningsrapportering till Läkemedelsverket med anledning av ett dödsfall på ett särskilt boende ett par dagar efter covid-vaccinering.

Anmälan till läkemedelsverket är en rutinåtgärd. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket. Det gäller framför allt nya läkemedel där biverkningar fortfarande inte är helt kända och inkluderar även vacciner.

- Vi följer självklart alltid våra rutiner när det gäller att rapportera in misstänkta läkemedelsbiverkningar, vilket vi regelbundet gör. Med tanke på den oro som kan finnas kring just vaccinationer mot Covid-19 är det extra angeläget att vi är öppna med det vi kan, säger chefsläkare Thomas Bohlin.

Äldre multisjuk person

Misstanken om symtomen som rapporterats är en läkemedelsbiverkan behöver varken vara utredd eller bekräftad. Det fall som Region Västernorrland har rapporterat gäller en äldre multisjuk person som avled några dagar efter vaccination.

Efter rapporteringen gör Läkemedelsverket en bedömning om mer information behövs kring händelsen. Rapporten skickas sedan till den europeiska biverkningsdatabasen Eudra Vigilance och blir en del av underlaget för den gemensamma läkemedelsövervakningen inom EU.