Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Sjuksköterska håller patient i handen
Sjuksköterska håller patient i handen

Bra på strokevård men bör bli bättre på benskörhet

2019-06-12 10:01

När SKL, Sveriges kommuner och landsting, redovisar sin Hälso- och sjukvårdsrapport 2019 framgår det att vården i Region Västernorrland överlag har lika bra kvalitet som vården i resten av riket. Rapporten visar också både exempel på delar där regionen utmärker sig positivt och andra delar där regionen avviker negativt.

- Rapporter som den här är till för att vi och andra regioner ska kunna förbättra oss. Nu tittar vi på resultaten och ser var vi behöver kraftsamla. Rapporten ger oss också bekräftelse och en anledning att vara nöjda över mycket av den vård vi levererar, säger Lena Carlsson, tillförordnad sjukhusdirektör.

Bra resultat

Områden där vården i regionen har goda resultat i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 är flera. Exempelvis ligger Västernorrland på fjärde plats i riket vad gäller akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt.

Risken för att avlida eller bli funktionshindrad efter stroke är mindre än riksgenomsnittet och där har endast ett par andra regioner bättre resultat. Det gläder naturligtvis Karin Dunberg Smeds, tillförordnad länsverksamhetschef för geriatrik, neurologi och rehabilitering.

- Våra goda resultat beror på våra anställda! Det är våra medarbetare i stroketeamen som med sitt engagemang och sin kompetens driver arbetet framåt. Exempelvis är Sjukhuset i Sundsvall enligt årsrapport från riksstroke det sjukhus i landet som är snabbast att diagnostisera och behandla patienter med ischemisk stroke, alltså hjärninfarkt orsakad av en blodpropp, säger Karin Dunberg Smeds.

Den satsning Region Västernorrland gjort för att förbättra arbetet mot trycksår syns också i resultatet. För andra året i rad är regionens resultat bättre än riksgenomsnittet.

Ny mottagning för benskörhet

Ett av de sämre resultaten i rapporten gäller nya frakturer efter benbrott på grund av benskörhet. I februari i år öppnade regionen en osteoporosmottagning så framöver förväntar sig chefläkarna att resultaten ska förbättras.

- Det finns nu en bra organisation för att fånga upp patienter som löper risk att få benbrott på grund av benskörhet. Nya maskiner för diagnostik finns i Sundsvall och Örnsköldsvik och en tydlig behandlingslinje har utarbetats, säger chefläkare Micael Saric.

Patienterna nöjdare än allmänheten

Hälso- och sjukvårdsrapporten är en sammanställning som SKL gör av andra rapporter och undersökningar. Här syns bland annat den förtroendemätning som tidigare redovisats i Hälso- och sjukvårdsbarometern där Region Västernorrland har lägst förtroende bland allmänheten av alla regioner. Bland de invånare som verkligen varit i kontakt med sjukvården är däremot synen på regionen mycket bättre, de siffrorna kommer från Nationella patientenkäten.

- Att de allra flesta patienter är nöjda med den vård de fått betyder naturligtvis mycket för oss. Genom idogt arbete där ordning och reda är viktiga ledord år vår ambition att också öka allmänhetens förtroende för vår viktiga verksamhet. Den senaste mätningen var ett steg i rätt riktning, då allmänhetens förtroende ökade med fem procentenheter, säger regiondirektör Hans Wiklund.