Två vindkraftverk

Bråttom med nya ersättningsmodeller för vindkraft

2022-03-30 16:45

I en skrivelse till regeringen lyfter region- och kommunpolitiker i Västernorrland och Jämtland Härjedalen att ersättningen för vindkraft omgående behöver ses över.

- En fjärdedel av den el som producerades från vindkraftverk i Sverige 2020 kommer från Jämtland Härjedalen och Västernorrland, men vi tycker att nuvarande ersättningsnivåer är för låga. Berörda områden måste få en rimlig ekonomisk ersättning för de intrång som vindkraften innebär om Sverige ska klara den gröna omställningen, säger Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland.

Regionala samverkansrådet i Västernorrland, kommunförbundet Västernorrland och primärkommunala samverkansrådet i Jämtland Härjedalen uppmanar gemensamt regeringen att skyndsamt ta fram en ny ersättningsmodell.

I skrivelsen lyfts bland annat vikten av stabilitet över tid och att ersättningen bör likna grannländernas. Region- och kommunpolitikerna ser också behov av en reglering så att inte enskilda förhandlingar avgör ersättningsnivåerna. Nivån bör också följa den generella prisutvecklingen så att värdet inte sjunker så möjlighet finns för långsiktiga satsningar.

– Vi i Västernorrland och Jämtland Härjedalen vill fortsätta att bidra till en grön omställning och vill därför vara en samtalspart i regeringens arbete med det ett nytt ersättningssystem, säger Erik Lövgren (S), ordförande Kommunförbundet Västernorrland.

Skrivelsen har skickats till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Skrivelse gällande ersättning för vindkraft från Västernorrland och Jämtland Härjedalen 220323 (pdf)


Tillbaka till toppen