Ledsen pojke.

Bristande tillgänglighet största anledningen till missnöje bland barn med psykisk ohälsa

2022-05-13 08:28

52 ärenden gällande psykisk ohälsa hos barn anmäldes till Patientnämnden under förra året. Det visar den sammanställning som Patientnämnden i Region Västernorrland har gjort.

30 av de totalt 52 inkomna anmälningarna rör brister i tillgänglighet bland annat på grund av långa väntetider till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

- Bilden som ges är att många barn med familjer får vänta länge på vård. I väntan försämras ofta barnens mående och föräldrarna upplever sig stå utan stöd i en kaosartad situation, säger Marléne Jonsson, förvaltningschef Patientnämnden-Etiska nämnden.

Anmälningarna gäller 31 flickor och 21 pojkar mellan 8 och 17 år. Förutom tillgänglighet rörde 10 anmälningar brister i kommunikation, 6 ärenden brister i vård och behandling, 3 ärenden brister i vårdansvar och kommunikation samt 3 ärenden brister som kategoriseras under övriga problemområden.   

- Vårdgivande verksamhets svar till föräldrar när de söker kontakt för sitt barn är att de prioriterar de barn som är sjukast. Rimligheten i att barnets situation måste bli så pass allvarlig att de inte klarar av situationen som blir hemma, innan de kan få vård, kan ifrågasättas, säger Marléne Jonsson.

Kända brister

Den bild som träder fram genom anmälningarna till Patientnämnden är en bild som verksamheten väl känner igen.

- Det som framkommer i rapporten är brister som är kända för oss och det är beklagligt att vi inte räcker till just nu. Under den senaste tiden har vi genomfört flera förändringar som vi hoppas ska förbättra situationen, säger Mia Fridstaden, tillförordnad länsverksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Västernorrland.

Sedan årsskiftet har BUP Sundsvall omorganiserat sina mottagningar för att tillgängligheten och patientflödena ska förbättras.
Fasta vårdplatser inom slutenvård ska införas vid BUP.
Satsning på att förbättra kommunikation/information till patienterna.
Ökad samverkan med Habiliteringsverksamheten och skolornas huvudmän.

Snabb bedömning via chatt

Sedan februari är det också möjligt för barn, 10-12 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa, att få en omedelbar drop in-bedömning via chatt på 1177.se med Barn- och ungdomsentrén

I juni utökas målgruppen till att gälla 6–12 åringar och när verksamheten är fullt utbyggd kommer den att vara tillgänglig för alla mellan 6 och 17 år.


Tillbaka till toppen