Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Brittiska mutationen fortsätter att öka – driver på smittspridningen

2021-03-04 15:39

Antalet nya fall av covid-19 har ökat i en långsammare takt i Västernorrland under de senaste veckorna. Smittspridningen är dock fortfarande omfattande samtidigt som den brittiska mutationen ökar och fortsätter att breda ut sig i länet. En tredje våg verkar alltmer sannolik.

Vecka 8 analyserades 4 428 covid-19-prover i Västernorrland, varav 375 var positiva. Det är en liten minskning från veckorna innan. Totalt vårdas 42 personer nu på våra sjukhus varav sju personer har behov av intensivvård.

- Vi har en lätt nedåtgående trend i smittspridningen, men den har bromsats upp och går inte ner särskilt fort. Smittspridningen i länet är fortfarande på en hög nivå. Vi befarar att vi inom ett par veckor återigen kommer att se en snabbare ökning av antalet smittade. Därför är det viktigt att alla tar ett extra stort ansvar nu för att följa rekommendationerna, säger Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Allt fler fall av den brittiska mutationen

Den brittiska mutationen fortsätter att öka i Västernorrland. Sedan ett par veckor tillbaka utför ABC-labs i Stockholm, som analyserar Västernorrlands egenprovtagningar, en screening för mutationen av alla prov de får in.

Av de prov som undersöktes under vecka 7 var cirka 16 procent misstänkt positiva med den brittiska mutationen. Detta är en kraftig ökning jämfört med tidigare veckor. Utifrån erfarenheter från andra länder verkar den brittiska mutationen vara mer smittsam och den misstänks också kunna orsaka allvarligare sjukdom än den ursprungliga virusvarianten.

En tredje våg allt mer sannolik

Den brittiska mutationen driver på smittspridningen i landet och en tredje våg verkar alltmer sannolik även i Västernorrland.

- Mycket talar för att vi tyvärr kommer att få se en tredje smittspridningsvåg i länet. Det är svårt att veta exakt när den drabbar oss men smittspridningen kan börja gå upp inom några veckor, säger Hans Boman.

Till och med vecka åtta har 21 116 vaccindoser givits totalt i Region Västernorrland. De pågående vaccinationerna mot covid-19 kan bromsa smittspridningen, men effekten riskerar att inte ha så stor påverkan på den tredje vågen eftersom den stora allmänheten vaccinerar sig först senare i vår.

- Vi hoppas att den tredje vågen ska dröja lite så att fler hinner bli vaccinerade och att vi därmed kan minska effekterna av smittspridningen. Men det finns en risk att den tredje vågen infinner sig innan tillräckligt många har hunnit vaccinera sig, säger Hans Boman.

Många av våra allra äldsta och sköraste invånare som bor på särskilt boende har hunnit få sitt vaccin vilket avsevärt minskar risken att de blir svårt sjuka vid en ökad smittspridning.

För tidigt att leva som vanligt

För att bromsa smittspridningen och möjligen kunna undvika en tredje våg är det lika viktigt som tidigare att alla fortsätter följa de allmänna rekommendationerna. Det gäller även vaccinerade och de med antikroppar.

- Vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och död, men inte helt mot smitta. Det innebär att du fortfarande kan bli lindrigt sjuk och du kan fortfarande smitta andra. Det är därför oerhört viktigt att alla fortsätter att följa rekommendationerna. Ingen kan återgå till ett normalt liv än på länge, säger Hans Boman.

Umgås bara med dina närmaste

  • begränsa din umgängeskrets till de allra närmaste, oavsett om du är hemma eller på resa
  • undvik trängsel
  • håll avståndet
  • tvätta händerna
  • isolera dig om du har symtom
  • provta dig vid symtom