Kvinna tittar på sin mobiltelefon.

Chatta med din hälsocentral - nu i hela länet

2022-06-01 08:28

Från och med idag 1 juni kan du välja att chatta med din regiondrivna hälsocentral i stället för att ringa. Du når chatten genom att ladda ner appen Min vård Västernorrland eller via 1177.se.

Tidigare har 1177 Vårdguiden på telefon, Barn- och ungdomsentrén och tre hälsocentraler erbjudit vårdchatt i Västernorrland. Nu utökas vårdchatten till samtliga 20 regiondrivna hälsocentraler.

- Det här gör vi främst för att du som invånare ska få högre tillgänglighet till vården. Du kan starta ditt ärende dygnet runt och sedan välja om du vill gå vidare till din hälsocentral eller till 1177 för chatt eller ytterligare vård om det behövs, säger Sara Johansson, förvaltningsledare för Invånartjänster i Region Västernorrland.

Lillemor Olofsson är tf. enhetschef vid hälsocentralen Centrum i Sundsvall, en av de hälsocentraler som redan infört vårdchatt.

- Jag tror att det kommer bli väldigt bra! Det är ingen hemlighet att vi har många utmaningar inom vården och vi måste hitta nya arbetssätt för att klara av våra uppdrag. Det kommer självklart inte vara lösningen på allt men det är en pusselbit för en ökad tillgänglighet och enklare kontakt med vården, säger Lillemor Olofsson.

Så går det till

Du når vårdchatten antingen via appen Min vård Västernorrland eller 1177.se. Du kan söka vård för dig själv och för dina barn som är från 1 år upp till 18 år. Du börjar med att i chattform beskriva dina besvär och svara på några frågor. Utifrån dina svar görs en bedömning om vilken hjälp du har behov av: Egenvårdsråd eller chattkontakt med en sjuksköterska eller annan vårdpersonal. Du får ett sms när det är din tur att chatta.

- Den återkoppling vi har fått från patienter är att de tycker att det är smidigt. Du får enkelt kontakt och du behöver inte sitta och passa en telefontid. När du får sms'et behöver du inte heller svara på minuten utan det finns utrymme för ställtid om du behöver avsluta något du håller på med, säger Lillemor Olofsson.

De inledande frågorna hjälper personalen att prioritera så att den som har störst vårdbehov får hjälp först. Den som inte har ett lika brådskande vårdbehov kan däremot få vänta lite längre.

Inför chattsamtalet har personalen möjlighet att läsa in sig lite på patientens sjukdomshistorik vilket underlättar för såväl patient som personal. Om det finns behov bokas ett vårdbesök med sköterska, läkare eller annan vårdpersonal.

- En fördel med ett digitalt vårdbesök är att du inte behöver ta ledigt från jobbet utan kan få vård där du är, säger Lillemor Olofsson.

I det fall det finns behov av ett fysiskt vårdbesök bokas patienten i stället in på det.

- Det är många som upplever att det är krångligt att komma i kontakt med sin hälsocentral, så ska det inte behöva vara och nu gör vi det enklare, säger Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland.

Tillgängligare vård

Införandet av vårdchatt har ökat tillgängligheten såväl på telefon som till vårdpersonal och den förbättrade tillgängligheten har också lett till en bättre arbetsmiljö för personalen.

- Många medarbetare uttrycker att jobbet blivit roligare, säger Lillemor Olofsson.

På 1177.se hittar du mer information om vårdchatten


Tillbaka till toppen