Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Covid-19 fördröjer arbetet att minska kostnaderna

2020-05-22 14:50

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 20 maj beskrev sjukhusdirektör Lena Carlsson att Covid-19 fördröjer arbetet att minska kostnaderna i specialistvården.

Specialistvården har till uppgift att minska kostnaderna med 474 miljoner kronor under åren 2020 – 2022. Sjukhusdirektör Lena Carlsson visade på hur coronapandemin försvårat arbetet men framhöll att hon tillsammans med verksamheten kommer fortsätta ta fram besparingsåtgärder för att uppnå en ekonomi i balans till år 2022.  

För att klara vården av misstänkta och konstaterade covid-patienter har den planerade verksamheten i specialistvården begränsats för alla utom för patienter som är akut och mycket allvarligt sjuka.

Cirka 200 medarbetare har bytt arbetsplats för att vårda personer med covid-19 på regionens tre sjukhus. Det har, tillsammans med behovet att släppa personal till övergripande projekt i regionen, försvårat möjligheterna att nå uppsatt mål om minskade kostnader i projektet hållbar bemanning.

I delrapporten beskrivs att samarbetet mellan specialistvård, primärvård och länets kommuner har utökats vilket medfört att färre invånare har behövt vårdas på sjukhus. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden tackade för informationen och beslutade att skicka information till regionfullmäktige att på grund av bland annat den rådande pandemin kommer det bli svårt att hålla budgeten och det kan påverka möjligheterna att genomföra planerade besparingar.

Vill du läsa mer om vad som hände vid mötet kan du göra det när protokollet är publicerat på www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Politiska-moten/Sammantradeshandlingar