Del av ansiktet på en man. Händer med handskar som håller bomullspinne som ska ta prov i näsan på mannen.

Covid-19-test för alla vid inresa i Sverige

2021-12-21 10:36

PCR-test för covid-19 rekommenderas nu för alla som reser in i Sverige, även från länder i övriga Norden, så snart som möjligt efter inresa. Rekommendationen gäller oavsett vaccinationsstatus och om man haft covid-19 tidigare.

Barn under förskoleklassålder är undantagna från rekommendationen. För arbetspendlare över gränsen gäller särskilda regler. Invånare i Region Västernorrland har möjlighet att provta sig direkt på Arlanda.

Testning även dag fem för vård- och omsorgspersonal

För vård- och omsorgspersonal i Region Västernorrland gäller en skärpt rekommendation om testning både vid inresa och på dag fem efter inresa från alla länder. Symtomfri personal får arbeta i väntan på provsvar. Regionens styrdokument för Covid-19 Screening och smittspårning inom RVN och för privata rådgivare (pdf) kommer att uppdateras enligt detta.

Förnyad testning vid symtom

Den som får symtom på covid-19 ska testa sig så snart som möjligt, även om provet vid inresa var negativt. Det gäller också personer som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.

Rekommendation om hemkarantän efter resa i södra Afrika avskaffas

De tidigare reglerna om att stanna hemma i sju dagar efter inresa från sju länder i södra Afrika har avskaffats, eftersom den nya virusvarianten omikron nu är spridd över stora delar av världen.

Läs mer på:

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Provtagningsindikation PCR-test för covid-19.pdf


Tillbaka till toppen